Portal 072info

Evropski dan zaštite ličnih podataka: U BiH i dalje prisutno nezakonito postupanje sa ličnim podacima građana

– Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH sedmu godinu zaredom obilježava evropski Dan zaštite podataka čiji je cilj podizanje svijesti javnosti o pravu na zaštitu ličnih podataka i privatnosti, kao jedne od osnovnih vrijednosti svakog demokratskog društva i bitnog aspekta ljudskih prava.

 

Pravo na zaštitu ličnih podataka je jedno od osnovnih ljudskih prava i ono u Bosni i Hercegovini u kontinuitetu doživljava svoju afirmaciju, poručeno je na današnjoj konferenciji za novinare organizovanoj povodom obilježavanja Evropskog dana zaštite podataka, javlja Anadolu Agency (AA).

Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH sedmu godinu zaredom obilježava Evropski dan zaštite podataka čiji je cilj podizanje svijesti javnosti o pravu na zaštitu ličnih podataka i privatnosti, kao jedne od osnovnih vrijednosti svakog demokratskog društva i bitnog aspekta ljudskih prava.

Istaknuto je da velike promjene koje je prouzrokovala globalizacija i tehnološki napredak u informatičkom i digitalnom svijetu zahtijevaju kontinuirano unapređivanje oblasti zaštite podataka, a važnost privatnosti ne smije se podcjenjivati.

Petar Kovačević, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, naglasio je da je pravo na zaštitu ličnih podataka jedno od osnovnih ljudskih prava i da ono u BiH u kontinuitetu doživljava afirmaciju.

“Mi nismo zadovoljni trenutnim stanjem u oblasti zaštite ličnih podataka, tu ima mnogo toga da se uradi u formalnom, ali i faktičkom smislu”, kazao je Kovačević.

Donošenje kvalitetnih zakona, procedura, ojačat će demokratski kapacitet BiH i u smislu zaštite ljudskih prava i vladavine prava. Ovu oblast, prema njegovim riječima, u 2015. godini u BiH obilježila je zloupotreba prava na zaštitu ličnih podataka.

“Sve je više prisutno u praksi da se javni organi pozivaju na zaštitu ličnih podataka čime urušavaju drugo pravo, a to je pravo na slobodu pristupa informacijama. Mi smo o tome govorili, pisali demante. Pravi se i nama problem”, pojasnio je Kovačević.

Agencija je predlagala da se podigne zaštita ličnih podataka sa dokumenata o pitanju zapošljavanja u javnom sektoru, trošenja budžetskih sredstava, ali i sukoba interesa, odnosno, imovinskih kartona političara.

U ovoj godini Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH domaćin je konferencije tijela za zaštitu ličnih podataka Centralne i Istočne Evrope.

“Zaštita privatnosti je jedno od temeljnih ljudskih prava i jasno je prepoznato u međunarodnim konvencijama čija je potpisnica i BiH”, kazao je Ante Boras, zamjenik direktora Agencije.

Samira Čampara, pomoćnica direktora Sektora za inspekcijski nadzor, prigovore i glavni registar, pojasnila je da se njihove aktivnosti, između ostalog, dijele na inspekcijske nadzore, zaprimljene prigovore nosilaca ličnih podataka, broj izdatih prekršajnih naloga…

“U 2015. godini Agencija je provela ukupno 90 inspekcijskih nadzora. Od toga 58 smo mi planirali i to sa ciljem da provjerimo koliko ovlaštena lica u pojedinim tijelima u BiH na bilo kojem nivou zakonito pristupaju centralnoj evidenciji građana, koja se vodi kod Agencije za identifikaciona dokumenta”, kazala je Čampara.

Prema njenim riječima, utvrđeno je da je jedna trećina tih postupaka, odnosno pristupa centralnoj evidenciji građana bila protivzakonita.

Inspekcijski nadzor su uradili i kod 22 banke i mikrokreditne organizacije u BiH.

Podijelite članak