Fahrija Karkin traži ponavljanje suđenja Zijadu Turkoviću

Podijelite vijest

turkovic-karkin

Pred Apelacionim Vijećem Suda BiH, kojim predsjedava sudija Mirko Božović, danas je počela javna sjednica po žalbama na prvostepenu presudu u predmetu Zijad Turković i drugi, a koje su uložili Tužilaštvo BiH, odbrana, te oštećeni Fehim Selek.

Nakon što je pročitao presudu kojom je Sud BiH izrekao 100 godina robije petorici optuženih za pljačku Cargo-centra Aerodroma Sarajevo, šverc droge i oružja, monstruozna ubistva pet osoba, iznudu dionica Fabrike čarapa Ključ i drugih krivičnih djela, sudija Božović je kazao da su dostavljeni odgovori Tužilaštva na žalbe optuženih, odgovori optuženih na žalbe Tužilaštva, te odgovori Turkovića i Zahitovića na žalbu Seleka.

Zijad Turković i Milenko Lakić dobili su tada kazne dugotrajnog zatvora od po 40 godina, Saša Stjepanović 12, a Fadili Aljović pet. Muamer Zahitović je zbog iznude i pranja novca dobio tri godine, dok su Nijaz Zuban i Hilmija Mašović oslobođeni optužbi.

Tužiteljica Diana Kajmaković, koja uz Olega Čavku zastupa optužnicu, kazala je da u potpunosti ostaje kod žalbe na izrečene kazne, u kojoj su detaljno izneseni zahtjevi, te da neće gubiti vrijeme dodatnim obrazlaganjem.

Advokat oštećenog Seleka je skrenuo pažnju na esencijalni dio žalbe, a to je da je Sud utvrdio krivično djelo na štetu njegovog branjenika i oduzeo nelegalno stečene dionice od optuženog, a zatim oštećenog uputio na parnicu, umjesto da mu je vratio dionice.

Advokat Turkovića Fahrija Karkin iznio je, kako je kazao, najbitnije detalje iz žalbe koja sadrži 150 stranica. Kazao je da je u pitanju postupak u kojem je “izveden niz dokaza Tužilaštva i nešto malo dokaza odbrane”, te da presudu treba ukinuti i ponoviti proces.

Oslobodjenje.ba