Screenshot 1 13
AUTOR: H.D.
DATUM: stu 3, 2021 @ 18:40
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
FIXGEHALT

Kiosk čija je izgradnja koštala 250.000 KM, a koji je napravljen u februaru 2019. godine te do danas nije otvoren, sarajevska općina Stari Grad će u petak konačno i srušiti. Riječ je o famoznom kiosku u vlasništvu Turističke zajednice Kantona Sarajevo koji je trebao biti informativni pult za turiste, međutim uprkos nerealno visokoj cijeni nikada nije opravdao svoju vrijednost.

NER FIT

“Ovom privremenom objektu u ulici Ćurčiluk mali bb, koji nije stavljen u rad već tri godine, 25.01.2021. godine isteklo je odobrenje o privremenom postavljanju koje je izdala nadležna općinska služba. Smatrajući nedopustivim da objekat zauzima jednu od centralnih lokacija u najužoj gradskoj jezgri bez ikakve funkcije i potrebnih odobrenja nadležnog organa, izazivajući tako brojna pitanja građana i turista, Općina Stari Grad poduzela je potrebne procedure za rješavanje ovog problema”, rekli su iz općine.

TZKS nije ispoštovala nijedan dogovor

U periodu koji je uslijedio Turistička zajednica Kantona Sarajevo u dva navrata tražila je produženje roka obećavajući da će objekat biti stavljen u funkciju. Prvi rok koji im je postavljen bio je 4. septembar 2021. godine, da bi na njihovo insistiranje i obećanja da aktivno rade na iznalaženju rješenja, općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić pristao na produženje do 1. oktobar 2021. godine. Kada ni taj rok nije ispoštovan, uključili su se i drugi subjekti tražeći produženje za još 10 dana, nakon čega im je dat krajnji rok do 31. oktobar 2021. godine.

Tekst se nastavlja nakon reklame

“Turistička zajednica Kantona Sarajevo nije ispoštovala nijedan od dogovorenih rokova i izigrala je povjerenje koje im je dato pokazavši još jednom da nisu dorasli rješavanju ovog pitanja, a samim tim ni upravljanju turističkom infrastrukturom na području Starog Grada što je za ovu lokalnu samoupravu, koja je među najposjećenijim turističkim destinacijama u zemlji, nedopustivo. Stoga, Općina Stari Grad Sarajevo preuzima odgovornost za nefunkcionalnu turističku infrastrukturu koja narušava izgled i ugled ove općine i pokreće postupak uklanjanja“, rekli su.

Trošak uklanjanja snosit će vlasnici objekta

Služba za opću upravu i inspekcijske poslove Općine Stari Grad Sarajevo uputila je 2. novembra 2021. godine Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo konačnu obavijest u kojoj ih informiše da će u petak, 5. novembra 2021. godine biti izvršeno uklanjanje privremeno postavljenog montažno-demontažnog objekta iz ulice Ćurčiluk mali.

Objekat će se ukloniti i deponovati na adekvatnu lokaciju, a Općina Stari Grad Sarajevo, kako su kazali, ne snosi odgovornost za eventualnu materijalnu štetu koja tom prilikom može nastati. Trošak nastao postupkom uklanjanja i deponovanja objekta, Općina će potraživati sudskim putem od vlasnika objekta.

Inače, sudski vještak je procijenio da vrijednost kioska koji je 2019. postavljen u Sarajevu iznosi samo 25.874 KM što je deset puta manje od vrijednosti koju je naveo izvođač radova i koju je trebala platiti Turistička zajednica KS. Čak je i njegova tržišna vrijednost manja za pet puta.

LIDER