Portal 072info

FBiH duguje 2,4 miliona eura penzionerima u Srbiji

Zavod za penziono osiguranje Federacije BiH /FBiH/ duguje 2,4 miliolna evra penzionerima u Srbiji, koji su pravo na penziju ostvarili u FBiH, rekao je Srni ambasador BiH u Srbiji Ranko Škrbić.

Škrbić je naveo da ga je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin danas na sastanku obavijestio da je riječ o dugovanju za prošlu godinu i da će to ministarstvo uputiti notu resornom ministarstvu u Federaciji BiH u kome će zatražiti da dugovanje bude izmireno.

“Oni će se obratiti notom, obrazloženjem, koje će ići prema Fondu PIO/MIO FBiH, da bi se ovaj dug izmirio i da bi korisnici penzija stečenih u FBiH, koji sada žive u Srbiji, mogli da koriste svoje penzije na način kako su to do sada činili”, rekao je Škrbić.

On je precizirao da će nota biti dostavljena Ambasadi BiH, koja će je proslijediti Ministartvu civilnih poslova BiH.

Škrbić je naveo da je na sastanku sa Vulinom razgovarano i o mogućnostima prekogranične saradnje u oblasti socijalne zaštite, odnosno za kandidovanje zajedničkih projekata za sredstva iz fondova EU.

“Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije je u prilici da aplicira za različite fondove EU, koji se odnose na jačanje usluga socijalne zaštite. Ti projekti imaju mnogo veću snagu ukoliko za njih zajednički aplicira više zemalja za zajedničkim projektom”, rekao je Škrbić.

On je dodao da mu je Vulin prenio ideju da bi bilo korisno da ministarstva zemalja regiona, koja u ingerenciji imaju socijalnu zaštitu, tješnje sarađuju.

Prema Škrbićevim riječima, Vulin je ukazao da postoji prostor za saradnju Srbije i BiH imajući u vidu da su to društva u tranziciji, koja imaju i zajedničko iskustvo problematike u vezi sa izbjeglim i raseljenim licima.

Srna

Podijelite članak