Federalna sanitarna inspekcija zabranila uvoz 16 tona kakao praha

1000 1637673531kako prah 1

Federalna sanitarna inspekcija na graničnom prijelazu (GP) Bijača je danas, zbog zdravstvene neispravnosti, zabranila uvoz pošiljke 16.000 kg kakao praha porijeklom iz Kine.

Naime, hemijskom analizom uzorka pošiljke izuzetog pri redovnoj kontroli federalne sanitarne inspekcije u prekograničnom prometu roba, utvrđena je nedozvoljena količina kadmija koja premašuje vrijednosti definisane odredbama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminata u hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj: 68/14, 79/16, 9/17 i 84/18).

Shodno tome, uvoz pošiljke vrijednosti oko 46.000,00KM je zabranjen i naloženo je njeno vraćanje pošiljaocu.