Federalni inspektori izvršili 17.427 inspekcijskih nadzora

Federalna uprava za inspekcijske poslove je, u vršenju redovnih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH, sa svojih deset inspektorata u unutrašnjoj trgovini i sektorom granične inspekcije u prekograničnom prometu, u toku januara i februara izvršila 17.427 inspekcijskih nadzora i izdala 346 prekršajnih naloga.

Od 17.427 inspekcijskih nadzora, 16.291 ih je izvršeno u u prekograničnom i 1.136 u unutrašnjem prometu. Sačinjen je 1.001 zapisnik, uzeta 502 uzorka, te izdato 365 fitocertifikata.

U tom periodu izdato je ukupno 16.520 rješenja (16.291 u prekograničnom i 229 u unutrašnjem prometu), te 346 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 517.760 KM.

Naplaćeno je ukupno 1.083.507,65 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak, te pripadajuće takse.

Redovni inspekcijski nadzor proveden je u oblastima zdravstva, poljoprivrede, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, veterinarstva, rudarstva, termo i elektroenergetike, rada, trgovine, turizma, ugostiteljstva, te sanitarne, fitosanitarne i tržišne granične inspekcije.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je ponovo pozovala sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja.

Također, u saopćenju za javnost napominju da će inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.

Fena