Federalni zavod za statistiku provodi istraživanje o kvalitetu života žena

Federalni zavod za statistiku od ponedjeljka planira provesti Pilot anketu ”Istraživanje o kvalitetu života žena”, a koja se odvija u okviru projekta Rodno zasnovano nasilje (GBV-Gender based violence).

Ova anketa će se provoditi u saradnji s Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS u periodu od 12. do 20 aprila ove godine.

Pilot istraživanje o kvalitetu života žena provodit će se na uzorku od 100 slučajnih izabranica na području Sarajeva, starosti od 18 do 74 godine.

Istraživanje će se provoditi CATI metodom (Computer Assisted Telephone Interview) što znači da će ovlaštene osobe, u ime Federalnog zavoda za statistiku u navedenom periodu putem telefona tražiti jednu osobu ženskog spola iz vašega domaćinstva koja bi odgovorila na pitanja o kvalitetu života žena u BiH.

“Ljubazno molimo građane da svojim odgovorima doprinesu da informacije prikupljene putem navedenog istraživanja posluže za dobijanje kvalitetnih podataka o kvalitetu života žena u BiH”, naveli su iz Federalnog zavoda za statistiku.

Prikupljeni podaci koristit će se isključivo u statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je članovima 36. do 42. Zakona o statistici u Federaciji BiH i primjenivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.

IZVORKlix.ba
Prethodni članakNalozi za isplatu martovskih vojnih i civilnih invalidnina upućeni bankama
Sljedeći članakBili su među najgorima: Jedna evropska zemlja postala je uzor u borbi protiv koronavirusa