Federalno javno preduzeće bez postupaka javnih nabavki godinama trošilo milione maraka!

Federalno javno preduzeće bez postupaka javnih nabavki godinama trošilo milione maraka!

Sektor kriminalističke policije MUP-a Kantona Sarajevo, prema informacijama do kojih je došao Fokus.ba, provodi istragu u javnom preduzeću “Sarajevoputevi” koje je u 77-postotnom vlasništvu Federacije zbog neprovođenja Zakona o javnim nabavkama tokom raspisivanja višemilionskih tendera.

Piše: Amil DUČIĆ

Ovakve kvalifikacije o neprovođenju zakona mogu se naći i u izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH. Nevladina organizacija Transparency International podnijela je krajem prošle godine krivičnu prijavu protiv direktorice „Sarajevoputeva“ Nataše Fazlić zbog sumnji na zloupotrebu položaja i ovlaštenja.

Kako su nam potvrdili iz TIBiH, krivična prijava je podnesena i protiv članova Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća zbog sumnji na krivično djelo nesavjestan rad u službi koji se odnosi na njihovu dužnost nadzora poslovanja preduzeća u pogledu postupaka javnih nabavki.

– Time su propustili vršiti dužnost nadzora, što su obavezni prema propisima kao upravljačko tijelo, čime su očito nesavjesno postupili u vršenju dužnosti jer su u dužem periodu propustili utvrditi i prijaviti propuste preduzeća u postupcima javnih nabavki koji se uopšte ne provode, kako su to i revizori zaključili u svom izvještaju – naveli su iz Transparency Internationala.

FOTO: D. B.

Glasnogovornica Tužilaštva KS Azra Bavčić potvrdila je za Fokus.ba da po nalogu postupajuće tužiteljice, nadležna policijska agencija radi na provjeri navoda iz prijave, tačnije, prikupljanju dokumentacije i informacija kako bi se utvrdilo da li u navedenom slučaju ima elemenata krivičnog djela.

Transparency International u Bosni i Hercegovini je u oktobru 2019. godine podnio krivičnu prijavu protiv direktorice „Sarajevoputeva“ d.d. zbog sumnji na zloupotrebu položaja i ovlaštenja i protiv članova Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća zbog sumnji na krivično djelo nesavjestan rad u službi koji se odnosi na njihovu dužnost nadzora poslovanja preduzeća u pogledu postupaka javnih nabavki.

Ovo javno preduzeće, u čijem kapitalu je državno učešće 77,32 posto, nikada nije provodilo postupke javnih nabavki, iako je više puta na to upozoravano od Ureda za reviziju institucija FBiH, a samo u 2018. godini vrijednost nabavke robe i usluga nabavljenih bez provođenja zakonskih procedura iznosila je 5.319.736 KM.

Iz TIBiH naveli su da je na Portalu javnih nabavki evidentno je da je ugovorni organ „Sarajevoputevi“ d.d., nakon podnošenja krivične prijave, počeo redovno provoditi postupke javnih nabavki onako kako to određuje Zakon o javnim nabavkama BiH.

Ali šta je s višemilionskim iznosima iz svih ranijih godina koji nisu obuvaćeni zakonskim odredbama?

Kako su ustanovili federalni revizori, preduzeće Sarajevoputevi u 2018. godini, kao ni prethodnih godina, nije provodilo odredbe Zakona o javnim nabavkama za izvršene nabavke robe i usluga niti je sačinilo plan nabavki prilikom izrade Plana poslovanja za 2018. godinu, iako je bilo u obavezi. Uz Plan poslovanja za 2018. godinu predviđene su samo nabavke stalnih sredstava (teretna vozila, agregat, adapteri za zimski nož, kobra razbijači, pumpe, ralice, računarska oprema, remont asfaltne baze), procijenjene vrijednosti od 126.560 KM.

– Uvidom u dokumentaciju i kartice dobavljača i s njima povezane troškove, uočili smo da je tokom 2018. godine Društvo bez provođenja postupaka i procedura u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama vršilo nabavku robe i usluga od 198 dobavljača u zemlji u vrijednosti od 5.319.736 KM. Postupak nabavke se provodio na osnovu Liste odobrenih dobavljača s kojima je Društvo do tada radilo. Za svaki postupak prikupljale su se tri ponude i na osnovu njih biran je ponuđač koji je dostavio ponudu s najnižom cijenom. Za istu vrstu dobara i usluga sklapani su ugovori s različitim dobavljačima. Navodimo primjer nabavke goriva, gdje su tokom 2018. godine ugovori sklopljeni sa šest dobavljača, i to: HIFA Petrol d.o.o. Sarajevo, Petrol Oil Company d.o.o. Sarajevo, AME d.o.o. Vogošća, Orman d.o.o. Kiseljak, Trgošped d.o.o. Kakanj i El Tarik Oil d.o.o. Sarajevo – navodi se u revizorskom izvještaju.

Kako ističu, od navedenih dobavljača najznačajnije nabavke odnose se na Petrol Oil Company d.o.o. Sarajevo u vrijednosti od 423.352 KM, HIFA Petrol d.o.o. Sarajevo u vrijednosti od 174.968 KM i AME d.o.o. Vogošća u vrijednosti od 135.191 KM.
Za obavljanje građevinskih usluga i radova Društvo je zaključilo ugovore s deset kooperanata, bez provedenih postupaka javnih nabavki, i to sa sljedećim dobavljačima: MGBH d.o.o. Sarajevo, SP-AR d.o.o. Sarajevo, Atlas-D d.o.o. Visoko, Trgo-šped d.o.o. Kakanj, Almy d.o.o. Zenica, Ceste Company d.o.o. Kiseljak, Agi d.o.o. Konjic, Termobeton d.o.o. Breza, Bilal d.o.o. Ilijaš i Memi odbojne ograde d.o.o. Živinice.

Od navedenih najznačajnije nabavke materijala i usluga odnose se na: MGBH d.o.o. Sarajevo u vrijednosti od 507.412 KM, Atlas –D d.o.o. Visoko u vrijednosti od 130.193 KM, Ceste Company d.o.o. Kiseljak u vrijednosti od 144.458 KM, te Termobeton d.o.o. Breza u vrijednosti od 73.577 KM. Nabavka soli za posipanje puteva vršila se od dva dobavljača: Solana d.d. Tuzla (u vrijednosti od 599.614 KM) i Macot Sol d.o.o. Mostar (u vrijednosti od 18.047 KM).

Osim navedenih nabavki materijala i usluga, Društvo je tokom 2018. godine vršilo nabavke i za: naftne derivate (Bitumena 60, Polimerni bitumen, emulzije, lož ulja i sl.) od dobavljača Petrol Oil Company d.o.o. Sarajevo u vrijednosti 919.232 KM i „Boje za puteve za izradu tankoslojne horizontalne signalizacije na putevima“ od dobavljača „FISIJA EXPORT“ d.o.o. Sarajevo u vrijednosti od 302.040 KM.

Kancelarijski materijal nabavljao se od tri dobavljača: Sars svjetlost d.d. Sarajevo, Mikeena d.o.o. Sarajevo i EA Servis d.o.o. Sarajevo. Shodno navedenom, konstatujemo da je Društvo u 2018. godini vršilo nabavke dobara i usluga u vrijednosti od 5.319.736 KM, bez provođenja postupaka i procedura u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama

U godinama prije toga, Ured za reviziju institucija FBiH nije objavljivao revizorske izvještaje o radu preduzeća “Sarajevoputevi”. Ali pretposljednji objavljeni revizorski izvještaj za „Sarajevoputeve“, i to onaj za 2014. godinu, ukazuje na iste nezakonitosti.

Kako su naveli, preduzeće „Sarajevoputevi“ je u 2014. godini sklopilo ugovore s 26 dobavljača za nabavku robe i usluga u ukupnom iznosu 3.275.215 KM bez provedenih postupaka i procedura propisanih Zakonom o javnim nabavkama BiH i njegovim provedbenim aktima. I tu se navodi da društvo u revidiranoj godini, kao ni prethodnih godina, nije provodilo postupke nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i Pravilnikom o javnim nabavkama Društva.

Zanimljivo je da je u Izvještaju o radu Sarajevoputeva za 2018, koji je prošao u oba doma Parlamenta FBiH, navedeno da revizija godišnjeg finansijskog izvještaja i poslovanja za 2018. nije izvršena zbog toga što većinski dioničar (Vlada FBiH) nije sazvao Skupštinu na kojoj se trebalo odlučivati o izboru vanjskog revizora niti su se dioničari prijavili za rad.
Dakle, nedostaje finansijski izvještaj upravo za godinu u kojoj su revizori utvrdili da je vrijednost nabavke robe i usluga nabavljenih bez provođenja zakonskih procedura iznosila 5.319.736 KM.

Inače, kapital ovog javnog preduzeća, prema podacima iz polugodišnjeg izvještaja iz ove godine, iznosi 6,3 miliona KM. Poslovni prihodi iznosili su 45 miliona KM.

Kako bismo saslušali i drugu stranu, zatražili smo odgovore od menadžmenta javnog preduzeća “Sarajevoputevi”.

Ističu kako su Transparency Internationalu na upit dostavili informaciju u kojoj su obrazložili sva pitanja “u vezi obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama BiH, načina izbora najpovoljnijeg ponuđača i poštivanja ekonomičnosti utroška sredstava, te domaćinskog odnosa Uprave Društva prema cjelokupnoj imovini Društva”.

FOTO: D. B.

– Napominjemo da smo svu dokumentaciju u vezi sa izborom i angažmanom dobavljača predali Ministarstvu unutrašnjih poslova, Sektor kriminalističke policije, Odjeljenje za privredni kriminal 1. u oktobru 2019. godine, a u skladu s naredbom broj: 09 0 K 034799 19 Kpp.

Nadalje, Porezna uprava FBiH, Kantonalni porezni ured Sarajevo, Odsjek za inspekcijski nadzor, izvršio je potpuni inspekcijski nadzor – kontrolu iz nadležnosti Porezne uprave FBiH. Tvrdimo da se poštivalo načelo ekomičnosti postupka kao i potpuna kontrola utroška sredstava Društva pri realizaciji ugovora i angažovanja dobavljača, te da Društvo nije nikada oštećeno, a za što postoje dokazi koje smo predali spomenutim institucijama – tvrde iz preduzeća „Sarajevoputevi“.

Slučajno ili ne, 21. decembra zakazana je vanredna Skupština dioničara “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo, na kojem će doći do razrješenja aktuelnog Nadzornog odbora što otvara put i za imenovanje novog menadžmenta.

Amil DUČIĆ/Fokus.ba

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE