Filmski autori BiH uskraćeni za 350.000 eura autorskih prava

Screenshot 7 29

Preko 700.000 KM je naplaćeno od pojedinih kablovskih operatera za autorska prava, a od naplaćenog novca filmski autori i producenti nisu dobili niti jednu konvertibilnu marku, saopšteno je u petak 21. maja iz Udruženja filmskih radnika BiH.

Do ovih podataka Udruženje filmskih radnika BiH došlo je nakon što je Institut za intelektualno vlasništvo BiH u januaru 2021. godine proveo nadzor nad radom Udruge filmske industrije (UFI), te ustanovio niz propusta u njihovom radu.

Podsjećamo, UFI ima dozvolu za kolektivno ostvarivanje prava za kablovsko reemitranje audiovizuelnih djela, koja je 2017. godine oduzeta od Udruženja filmskih radnika BiH.

U saopštenju se dodaje kako UFI nije za sav ovaj period uspio uspostaviti bazu podataka, software za raspodjelu, donijeti interne pravilnike koji će regulisati način isplate tantijema, odnosno nisu učinili apsolutno ništa što se smatra uslovom da bi jedna kolektivna organizacija postojala i pravilno poslovala.

Članovi Udruženje filmskih radnika BiH također su još jednom pozvali zastupnike Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) da ne glasaju na sjednici 25. maja za listu članova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) na kojoj je prvorangirani Antonio Beus, predsjednik Udruge filmske industrije (UFI).

U saopštenju se navodi kako je Beus u direktnom sukobu interesa kao odgovorno lice UFI-a koja se predstavlja da je nosilac autorskih prava za kablovsku retransmisiju, te će na toj poziciji imati mogućnost da direktno vrši pritisak na kablovske operatere.

Sud BiH u nekoliko navrata donosio pravosnažne presude po kojima se nalaže Institutu za intelektualno vlasništvo BiH da ponovi postupak dodjeljivanja dozvole za kablovsku retransmisiju, jer je Institut oduzeo dozvolu Udruženju filmskih radnika u BiH nesprovodeći upravni postupak što je u suprotnosti sa zakonom.

Od tada (2017. godina) autori i producenti ne naplaćuju svoja zagarantovana prava, a zbog pravne nesigurnosti operateri (većina njih) deponuje sredstva.

Udruženje filmskih radnika BiH je profesionalna organizacija koja okuplja filmske autore i producente i osnovana je 1950. godine. Danas broji 135 članova, među kojima su najuspješnija imena bh. filma.

Udruga filmske industrije (UFI) je samostalna, nestranačka i nevladina Udruga sa sjedištem u Kiseljaku, gradiću u srednjoj Bosni, koja ima za cilj ostvarivanje srodnih i kolektivnih prava sukladno postojećem Zakonu o autorskim i srodnim pravima u BiH.