Galijaševiću mandat za sastav Vlade ZDK-a

Predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Draženka Subašić uz konsultacije sa zamjenicima predsjedavajuće, Ivom Iva Tadićem i Jasminom Duvnjakom, imenovala je kandidata Miralema Galijaševića, za premijera Vlade ZDK-a.

Klub poslanika SDA u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona dostavio je svoj prijedlog kandidata za premijera kantonalne vlade u kojem se za ovu funkciju predlaže diplomirani ekonomist Miralem Galijašević. Nakon održanog konsultativnog sastanka sa svojim zamjenicima na kojem su razmatrali dostavljeni prijedlog, predsjedavajuća Subašić je donijela odluku o imenovanju Miralema Galijaševića za kandidata za premijera Zeničko-dobojskog kantona.

U daljnjoj proceduri Miralem Galijašević, kandidat za premijera Kantona, će u roku od najmanje sedam dana prije početka sjednice Skupštine Kantona, na kojoj će se vršiti potvrđivanje Vlade Kantona, dostaviti predsjedavajućoj Skupštine svoj prijedlog kandidata za ministre, a ona će taj prijedlog odmah proslijediti Komisiji za izbor i imenovanje, koja će na osnovu tog prijedloga utvrditi prijedlog odluke o utvrđivanju sastava nove Vlade Zeničko-dobojskog kantona. 

Fena