Portal 072info

Ganić: U prvih 100 dana smo pokazali da želimo rješavati najveće probleme

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Navršilo se 100 dana otkako je imenovana nova Vlada Zeničko-dobojskog kantona na čelu sa premijerom Mirzom Ganićem (SDA) iz Visokog. Imenovanje Vlade podržala je, 27. aprila, većina u Skupštini koju čine zastupnici SDA, HDZ BiH, A-SDA i Stranke za BiH te dva nezavisna zastupnika. S premijerom Ganićem podvukli smo crtu nakon prvih 100 dana rada Vlade.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME

NR: Šta je, prema vašem mišljenju, bio najkompleksniji izazov s kojim se susrela Vlada ZDK u prvih 100 dana rada? 

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME

GANIĆ: Građanima Zeničko-dobojskog kantona smo poslali poruku da smo spremni upustiti se u rješavanje najvećih problema i izazova sa kojima se suočava ovaj kanton. Tu, prije svega, mislim na isplatu izvršnih presuda po kolektivnom ugovoru koje ozbiljno prijete stabilnosti budžeta i izvršavanju obaveza prema socijalnim kategorijama, porodiljama, studentima kao i zaposlenima koji primaju plate iz budžeta, obrazovanju, policiji, upravi. Ukupne obaveze ZDK iznose 325 miliona KM, od čega je 155 miliona KM glavnica, i to je dug koji je nastajao od 2004. godine. Prethodne vlade su izdvajale određeni iznos sredstava za izmirenje obaveza, ali to nije bilo dovoljno tako da je dug rastao. Mi smo čvrsto opredijeljeni da riješimo problem, tako da trenutno radimo na izradi akcionog plana kojim ćemo smanjiti rokove otplate i utvrditi način izmirenja obaveza, jer ove tužbe predstavljaju omču oko vrata Zeničko-dobojskog kantona.

Novi pristup

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

NR: Šta je još Vlada radila?

GANIĆ: Posebno sam ponosan na činjenicu da smo po prvi put dodijelili boračke stipendije svim studentima čije su aplikacije bile formalno-pravno ispravne. Ministarstvo za boračka pitanja je za stipendije izdvojilo 2,4 miliona KM, što je 400.000 KM više nego prethodne godine. Nastojat ćemo da to ponovimo i kod dodjele stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, jer želimo olakšati porodicama a mlade podstaći da se obrazuju i svoju budućnost grade u BiH. Nadalje, u prvih 100 dana smo uspjeli otkloniti barijere koje su usporavale realizaciju projekta Regionalni vodovod Plava voda, a koje nisu bile na strani Vlade, tako da smo krajem prošlog mjeseca potpisali određene predugovore čime smo praktično izvršili obaveze Kantona. Ovo je vrlo važan projekt za Zeničko-dobojski kanton, prije svega građane Zenice. Također, sva ministarstva u ovoj vladi izvršila su zakonsku obavezu i donijela programe utroška sredstava, gdje smo u pojedinim resorima uradili određene korekcije i poboljšanja. Tu prije svega mislim na izdvajanja za privredu, poljoprivredu, održavanje i izgradnju puteva, komunalne infrastrukture… Pokrenuli smo i određene procese u zdravstvu, sa fokusom na inicijativu da Kantonalna bolnica Zenica dobije status univerzitetske bolnice, jer želimo da KBZ bude nastavna baza za Medicinski fakultet u Zenici.
U svakom slučaju, smatram da je Vlada opravdala epitet vlade kontinuiteta te da je svojim radom u punom kapacitetu radila na svim segmentima koji su bitni za stvaranje ugodnog ambijenta za rad i život građana.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

NR: U premijerskom ekspozeu ste poručili da ćete se boriti protiv korupcije? Šta je učinjeno na tom polju?

GANIĆ: I ovom prilikom ću ponoviti da je borba protiv korupcije među našim glavnim prioritetima. Vlada ZDK ima Tim za borbu protiv korupcije koji ima našu punu podršku i učinit ćemo sve što je u našoj moći da uspostavimo kvalitetan zakonski i institucionalni okvir za borbu protiv korupcije. Već smo učinili određene korake. U maju smo donijeli Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru kojom je utvrđena obaveza prijema prvorangiranog kandidata na listi, a ne kandidata sa liste uspješnih, što je bila dosadašnja praksa i to je stvaralo prostor za zloupotrebe i korupciju. Također, naše opredjeljenje je da u ovom mandatu izvršimo digitalizaciju poslovnih procesa koja je preduslov za izradu registara podataka, kao što je registar zaposlenih, registar poticaja, e-protokol i sl. što će također smanjiti mogućnost koruptivnih radnji. Pokrenuli smo i aktivnosti na projektu sprečavanja korupcije u zdravstvu koji ćemo realizirati u saradnji sa organizacijom Transparency International.

Pružena ruka saradnje

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

NR: Kakva je saradnja Vlade sa lokalnim vlastima u ZDK?

GANIĆ: Ovo je vlada koja radi u interesu svih građana, tako da smo nastojali da uspostavimo dobre relacije sa svim lokalnim zajednicama. Oba nivoa imaju važne nadležnosti i uloge i samo ako sarađujemo možemo postići rezultat. Ilustrativan je primjer projekta Interventne kardiologije u Kantonalnoj bolnici Zenica, gdje sa Gradom Zenica moramo riješiti imovinsko-pravne odnose, a sa druge strane kantonalni nivo treba usvojiti Prostorni plan Zenice. Dakle, moramo sarađivati u obostranom interesu. Pored toga, vežu nas i zajednički projekti koje finansira ZDK, a pored toga i mnoge ustanove čiji su osnivači općine finansiraju se direktno iz budžeta ZDK-a, kao što su primarna zdravstvena zaštita i ustanove kulture, iako Kanton nema uticaja na upravljačke strukture koje postavljaju općine. Želim istaći da vlada teži ravnomjernom razvoju Zeničko-dobojskog kantona i to pokazuje konkretnim projektima u svim općinama. Nadam se da će pojedini čelnici lokalnih zajednica u narednom periodu zanemariti političke razlike i nadjačati sopstveni ego te prihvatiti pruženu ruku saradnje od strane Vlade ZDK.
NR: Je li Vlada stabilna? Kako na rad utiču najave da bi mogla doživjeti rekonstrukciju zajedno sa kantonalnim vladama u Sarajevu, Bihaću, Tuzli?
GANIĆ: Mi radimo u punom kapacitetu i sve uredno funkcionira. Procese vezane za parlamentarnu većinu vode politički organi, tako da se Vlada time ne opterećuje.

NAŠA RIJEČ

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Podijelite članak
  • 15
    Shares
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME