Gdje je usmjeravan novac od igara na sreću: Za socijalne kategorije i djecu 25,5 miliona KM

Gdje je usmjeravan novac od igara na sreću: Za socijalne kategorije i djecu 25,5 miliona KM

Za 10 programa koji se finansiraju iz dijela prihoda ostvarenih kroz naknade od igara na sreću u mandatu aktuelne Vlade Federacije BiH izdvojeno je više od 25,5 miliona KM.

Radi se o programima koji podržavaju socijalno osjetljive kategorije stanovništva, djecu i mlade, osobe sa invaliditetom te inkluziju i socijalizaciju stanovništva kroz kulturu i sport, obrazovanje i inovacije.

Podsjećanja radi, u novembru 2015. godine Vlada Federacije BiH, prema ovlaštenju iz Zakona o igrama na sreću, donijela je Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, te zajedno sa Parlamentom FBiH odredila 10 programa.

Realizaciju ovih programa Vlada Federacije provodi putem pet resornih ministarstava, a uloga Federalnog ministarstva finansija je da pruži informacije o iznosu koji je raspoloživ za raspodjelu i da naposljetku prenose sredstva na izabrane korisnike.

Raspoloživi godišnji iznosi

Kako Klix.ba saznaje iz Federalnog ministarstva finansija, od početka primjene Uredbe zaključno sa 2021. godinom raspodijeljen je 21.735.808,99 KM, a u ovoj godini u toku je raspodjela još 3.811.794,41 KM, što je ukupno 25.547.603,40 KM.

“Godišnji iznosi raspoloživi za raspodjelu kreću se od tri do četiri miliona maraka. Veliki je broj udruženja i fondacija koji apliciraju za finansiranje svojih projekata, tako je tokom 2021. godine odobrena isplata za 411, dok je broj projekata bio 394 u 2020. godini”, kažu u Ministarstvu finansija.

Od sredstava za ovu godinu, do sada je Vlada FBiH donijela je odluku 26. maja 2022. za programe iz resora Federalnog ministarstva kulture i sporta u iznos od 575.140 KM, a uskoro se očekuje da donese i za programe iz resora Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u iznosu od 575.085 KM i Federalnog ministartva razvoja, poduzetništva i obrta od 169.295 KM.

Federalno ministarstva rada i socijalne politike raspisalo je javni poziv 25. marta ove godine za raspodjelu 1.917.134 KM, a Federalno ministarstvo zdravstava 27. maja za raspodjelu 575.140 KM, te se ubrzo očekuje da procedure odabira programa i lista korisnika budu završene.

Iz Federalnog ministarstva finansija za Klix pojašnjavaju i da resorna ministarstva svake godine raspisuju javne pozive na koji mogu aplicirati isključivo udruženja i fondacije koji predlažu svoje projekte koji će se finansirati iz ovih sredstava, a koji moraju biti u okvirima programa iz Uredbe.

Kontrole utroška odobrenih sredstava

“Kada se završi izbor projekata udruženja i fondacija, resorna ministarstva predlažu liste korisnika koji su zadovoljili kriterije i Vlada FBiH donosi odluke. One se uz liste korisnika javno objavljuju i u Službenim novinama Federacije BiH i na web stranicama resornih ministarstva. Nakon toga pozivaju se korisnici da potpišu ugovore, a Federalno ministarstvo finansija potom isplaćuje sredstava na njihove račune”, navode iz Ministarstva finansija FBiH.

Također, resorna ministarstva su dužna vršiti kontrole utroška odobrenih sredstava i utvrditi da li su ona utrošena u svrhe za koje su odobrena, te o tome izvijestiti Vladu FBiH.

“Na ovaj način potiče se odgovorno trošenje javnih sredstava. Udruženja i fondacije su identificirani kao jedan inkubator ideja, te je stoga odabrano da se Uredbom identificiraju i preusmjeravaju finansijska sredstava za potrebe finansiranja različitih društveno korisnih projekata u području sporta, kulture, zdravstva, obrazovanja i socijale. Ujedno se animiraju i udruženja i fondacije koji najbolje poznaju svoje okruženje i potrebe, te im se pruža prilika da pripreme projekte i da osiguraju potpuno ili djelimično finansiranje. Misija Uredbe je da pruži i priliku i jednaku mogućost udruženjima i fondacijama da upravljaju promjenama u društvu”, ističu iz Ministarstva finansija FBiH.

Inače, procenti raspodjele koji pripadaju resornim ministarstvima određeni su prema obuhvatu programa iz Uredbe koji su u njihovoj nadležnosti.

Koliko dobiju pojedinačna ministarstva

“Tako Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike pripada 50 posto iznosa za raspodjelu, koji prati programe podrške žrtvama nasilja kao što je smještaj, odnosno sigurne kuće, te projekte koji poboljšavaju životne uslove i rad invalidnih lica, kao i one koji pomažu rad javnih kuhinja. Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta pripada pet posto iznosa za raspodjelu programa koji podržavaju unapređenje tehničke kulture i inovacije, dok ostalim ministarstvima pripada po 15 posto za raspodjelu”, dodaju u Federalnom ministarstvu finansija.

Putem Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja finansiraju se programi koji pomažu zaštitu prava djece – žrtava zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja kao i projekte podrške liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki. Federalno ministarstvo kulture i sporta iz dijela sredstava prihodovanih od igara na sreću finansira programe koji promoviraju kulturu, te razvoj profesionalnog i amaterskog sporta. Putem Federalnog ministarstva zdravstva finansiraju se programi koji pomažu u liječenju i rehabilitaciji teško oboljele djece i mladih, i darivanje krvi.

“Kada udruženja i fondacije apliciraju za finansiranje iz ovih programa, moraju obrazložiti detaljnije svrhu svog projekta kroz upute date Uredbom kao i priložiti dokumentaciju koja je potrebna za apliciranje. Iz samog naziva kod nekih projekata se ne može sa sigurnošću utvrditi svrha projekta, kao što su recimo ‘Mi možemo, želimo i hoćemo’ ili ‘Sretno dijete’, ali cilj projekta najbolje poznaju resorna ministarstva koja vrše provjeru dokumentacije projekata. S druge strane, nekad sam naziv projekta odražava njegovu svrhu kao što su ‘Projekat integracije slijepih osoba’, ‘Rehabilitacija paraplegičara’, ‘Učešće na takmičenjima’ ili ‘Osnove rada na računaru za mlade'”, objašnjavaju iz Federalnog ministarstva finansija.

Protekle pandemijske godine

Kada su u pitanju protekle pandemijske godine, putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike 2021. je raspodijeljeno 1.644.307 KM na 133 korisnika, dok je u 2020. taj iznos bio 1.496.437KM za 121 korisnika.

Putem Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja lani je 493.290 KM raspodijeljeno na 82, a u 2020. godini 496.700 KM na 89 korisnika. Federalno ministarstvo kulture i sporta tokom 2021. dalo je 493.292 KM za 168 korisnika, a u 2020. godini 496.706 KM za njih 158. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta prošle godine je rasporedilo 164.228 KM na 28 korisnika, dok je u 2020. godini iznos bio 146.972 KM za 26 korisnika.

Federalno ministarstvo zdravstva u 2021. i 2020. nije raspisivalo javni poziv, te nije bilo raspodjele s njihove strane. Stoga su neutrošena sredstva prenošena za raspodjelu u narednoj godini i taj iznos se ponovo raspodjeljuje među svih pet resornih ministarstva.

Klix.ba

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE