Portal 072info

GO SBB o dešavanjima na Gradskom vijeću Zenice

Povodom zadnjih dešvanja u Gradskom vijeću Zenica, a vezano za smjenu predsjedavajuće Gradskog vijeća g-đe. Sanje Renić, kao i napuštanja sjednice od strane Gradonačelnika g-dina. Fuada Kasumovića, direktora javnih preduzeća, te pomoćnika gradonačelnika gradske administracije SBB BiH Zenica želi obavijestiti javnost o sljedećem:

SBB BiH Zenica je zeničku javnost unaprijed obavijestio o mogućem scenariju koji se dogodio na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Zenica, gdje je sa stopostotnom preciznošću prognozirao šta će se desiti i nagovještavajući kakve bi to posljedice moglo imati za Grad Zenicu.

U nedavnom saopštenju SBB BiH Zenica je istakao da ni u kom slučaju neće biti remetilački faktor u radu i funkcionisanju Gradskog vijeća Zenica, te da će zamjenik predsjedavajućeg g-din. Jasmin Hodžić voditi sjednicu, da Gradsko vijeće ne bi bilo paralisano kao najviši organ koji donosi odluke za Grad Zenicu.

Činjenica je da je smjenom predsjedavajuće Gradskog vijeća Zenica isto dovedeno u situaciju opšte blokade, te da su znatno narušeni odnosi između gradonačelnika i Gradske administracije sa jedne strane i relativne većine u Gradskom vijeću Zenica koje sačinjavaju SDA, Snaga centra i A-SDA.

Po našem mišljenju u ovom trenutku smjena predsjedavajuće je bila greška,( ne ulazeći u eventualne kompetencije predsjedavajuće), nego zbog činjenice da relativna većina nema rješenje i prijedlog za predsjedavajućeg Gradskog vijeća Zenica.Odgovornost za eventualnu potpunu blokadu Gradskog vijeća u ovom slučaju snose oni koji su i doveli do ove situacije.

 

Kao  što smo i najavili u prošlom saopštenju SBB BiH Zenica apsolutno nije zainteresiran za poziciju predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Zenica.SBB BiH Zenica je dao  interencije g-din. Jasminu Hodžiću da vodi sjednice Gradskog vijeća radi deblokiranja procesa rada , ali ako bilo ko smatra da tim potezom SBB BiH Zenica dovodi do daljnjih blokada, napominjemo da smo spremni istog trenutka napustiti poziciju zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća.Taj čin bi doveo do daljnje blokade Gradskog vijeća i smatramo da se predsjedavajući Gradskog vijeća mora izabrati promptno i u što kraćem roku, te apelujemo na većinu u Gradskom vijeću da to uradi odmah na narednoj sjednici.

 

 

 

Gradski odbor SBB BiH Zenica

Podijelite članak