C511FE96 74CD 4753 B2B0 45C4FDCA947A
AUTOR: K.H.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
NER FIT

Obnovljeni Most žrtava genocida u Srebreniciu Goraždu danas u 12 sati bit će pušten u saobraćaj. Radovi na njegovoj obnovi, koje su izvodili radnici kompanije ŽGP, trajali su od jula prošle godine, od kada se saobraćaj odvijao preko pješačkog mosta Alije Izetbegovića u samom centru grada. 

FIXGEHALT

Most žrtava genocida u Srebrenici izgrađen je u periodu od 1961. do 1963. godine i bio je prvi u bivšoj Jugoslaviji sa. spregnuto – prednapregnutom konstrukcijom. 

Uporedo sa rekonstrukcijom Mosta žrtava genocida u Srebrenici, u Goraždu je trebala početi i izgradnja raskrsnice sa kružnim tokom koja most povezuje sa magistralnim putem M20, ali zbog neriješenih imovinsko – pravnih odnosa njena izgradnja kasni. 

Ukupna vrijednost ovih projekata je 3,3 miliona KM, a finansira ih JP “Ceste FBiH”.

LIDER