AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Politička organizacija Narod i Pravda Zenica poziva Ured za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona i Upravu za inspekcijske poslove ZDK da provjere nedavno objavljene medijske navode o zaključenim ugovorima za održavanje nastave na Univerzitetu u Zenici sa političarima u izvršnoj vlasti. Ukoliko se dokaže da su imenovani političari u izvršnoj vlasti angažirani po osnovu ugovora o djelu u punom kapacitetu radnog mjesta univerzitetskog profesora, zahtijevamo da isti podnesu ostavke na imenovane funkcije zbog zloupotrebe položaja, sukoba interesa, omogućavanja sebi i svojim stranačkim kolegama bespravno bogaćenje, kao i onemogućavanje drugim mladim osobama radno angažovanje.

Javno pitamo ministra obrazovanja dr. Spahiju Kozlića, šta je poduzeo u rješavanju ovog problema koji je također konstatovan u inspekcijskom nadzoru prije nekoliko mjeseci, kad je otkriveno na desetine bespravno zaključenih ugovora o djelu na Univerzitetu u Zenici. Da li ga činjenica to što i on isto tako naplaćuje hiljade konvertibilnih maraka honorara, sprečava da insistira na zakonitom poslovanju ove javne visokoškolske ustanove? Da li je moralno naplatiti ovolike honorare u vrijeme kad su nastavu izvodili samo putem interneta i u smanjenom kapacitetu? Dr. Nezira Pivića, kao doktora pravnih nauka pitamo da li je u skladu sa Zakonom o radu FBiH i Zakonom o visokom obrazovanju ZDK njegov angažman na Univerzitetu? Ukoliko smatra da nema ništa pravno sporno, predlažemo mu onda da se pro bono angažuje i na pomoći menadžmentu  fakulteta da ospori donesena rješenja o plaćanju kazni za svaki zaključen ugovor o djelu.

Narod i Pravda smatra da je krajnje nemoralno, u vrijeme kad mladi i obrazovani ljudi idu iz naše domovine u potragu za bilo kakvim zaposlenjem, da političari, pored ionako visokih primanja zauzimaju i dodatna radna mjesta. Gospodo draga, niste vi toliko nezamjenjivi, da se ne može naći neko drugi putem javnog i transparentnog konkursa.

Podsjećamo vas da, iako ste u vlasti, niste iznad zakona i što je još gore, vi ste oni koji prvi trebaju da ga poštuju. Kada bi inspekcija ovo konstatovala u privatnoj ustanovi ili firmi, propisala bi drakonske kazne vlasniku, ali izgleda da vas ne smiju dirati.

Zbog toga vas pozivamo da naplaćene honorare vratite u Budžet ZDK kao donaciju Univerzitetu za nabavku softvera za provjeru originalnosti doktorskih i magistarskih radova.  Vi kao univerzitetski profesori trebate biti uzor  mladima, a ovakvim ponašanjem, nažalost, uzrok ste njihovom egzodusu u druge zemlje.