Grad Zenica i JP „VIK“ Zenica najuspješniji u efikasnosti upravljanja gubicima vode u vodovodnim preduzećima

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka pod nazivom „Praćenje realizacije preporuka iz izvještaja revizije učinka – Efikasnost upravljanja gubicima vode u vodovodnim preduzećima-“, a koja je provedena na uzorku od 10 vodovodnih preduzeća i njihovih osnivača, iz svakog kantona, kako bi bio zadovoljen kriterij geografske zastupljenosti. Na osnovu prethodno obavljene revizije iz 2018. godine, kao i revizije praćenja realizacije preporuka iz 2021. godine Grad Zenica i JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica imaju najbolje ostvarene rezultate.

U Izvještaju revizije navedena je realizacija prethodno iznijetih preporuka za vodovodna preduzeća i njihove osnivače. Vidljivo je iz Izvještaja da JP „ViK“ d.o.o. Zenica i Grad Zenica provode značajne aktivnosti usmjerene na smanjenje gubitakam vode. Izgradnjom telemetrijskog monitoringa cjelokupne mreže vodosnadbijevanja stvaraju se preduslovi za unapređenje upravljanja sistemom, blagovremenom otkrivanju kao i otklanjanju gubitaka vode u vodovodnoj mreži, što je značajno iz razloga očuvanja vodnih resursa kao i ostvarivanja ušteda novčanih sredstava.

Također drugi projekti koje provodi Grad Zenica zajedno sa JP „ViK“ d.o.o. Zenica, a tiču se širenja vodovodne mreže, kao i regulacija otpadnih voda na nivou Grada, sigurno da će doprinijeti dugoročnom razvoju i uspješnosti u radu JP „ViK“ d.o.o. Zenica.

Kompletan Izvještaj Ureda za reviziju institucija FBiH možete pogledati na sljedećem linku:

https://www.vrifbih.ba/wp-content/uploads/2021/04/Pracenje_relizacije_preporuka_iz_Izvjestaja_revizije_ucinka-Efikasnost_upravljanja_gubicima_vode_u_vodovodnim_preduzecima.pdf

Prethodni članakU SBK-u kretanje ograničeno od 21 sat, kafići ponovno mogu raditi u zatvorenom
Sljedeći članakPreminuo britanski princ Philip (99), suprug kraljice Elizabete