Građani BiH bi da država ponovo otvara fabrike i zapošljava

SARAJEVO – Gotovo pola punoljetnih građana BiH smatra kako je ekonomija u zemlji u protekle četiri godine nazadovala, a više od dvije trećine njih ekonomsko stanje u zemlji ocjenjuje lošim, pokazuje istraživanje Centra za politiku i upravljanje (CPU).

njemu se vidi kako više od pola stanovnika smatra kako državna preduzeća ne treba privatizovati te da je neophodno da država otvori nove fabrike u svom vlasništvu kako bi se otvorilo više radnih mjesta.

Za siromaštvo u zemlji krive korupciju i političku kontrolu ekonomije i većina ih smatra kako se u budućnosti neće puno toga na bolje promijeniti.

Kako građani vide BiH ekonomiju?

Zahvaljujući skromnim stopama ekonomskog rasta prije krize izazvane pandemijom, samo 11% građana smatra da se zemlja u posljednje četiri godine ekonomski razvijala, dok skoro polovina punoljetnog stanovništva, njih 47%, smatra da je ekonomija nazadovala. 39 odsto je mišljenja da je ekonomija stagnirala.

Čak 77% građana se slaže sa tvrdnjom da je pravna nesigurnost jedna od najznačajnih prepreka za rast investicija u zemlji.

Zbog dosadašnjeg procesa provođenja privatizacije koju je karakterisao manjak trasparentosti i loši ekonomski efekti, kod većine građana još uvijek postoji bojazan da će proces privatizacije rezultirati negativnim posljedicama.

Preko polovine stanovništva BiH smatra da državna preduzeća ne treba privatizovati (54%), dok 42% podržava privatizaciju svih ili kompanija koje nisu od strateškog značaja.

Čak 86% građana smatra da država treba subvencionirati otvaranje radnih mjesta. Odgovornost za pronalazak posla 10% građana pripisuje pojedincu – koji je po njihovom mišljenju sam odgovoran za pronalazak svog zaposlenja, 53% smatra da je obaveza države da svakome obezbijedi adekvatno profesionalno obrazovanje ili prekvalifikaciju kako bi pojedinac sebi našao posao, a 37% građana smatra da je država dužna da svakom pojedincu nađe posao.

Rješenje za otvaranje novih radnih mjesta je za 43% stanovnika u otvaranju novih fabrika u državnom vlasništvu, a skoro jednak broj (42%) građana smatra da je neophodno da država uredi sistem tako da građani sami pokreću biznise i otvaraju nova radna mjesta. Za 14% građana rješenje je da država subvencioniše privredu.

Bogatiji treba da plaćaju veći porez

Osam od deset građana BiH se slaže da stavovima da bi bogatiji slojevi društva trebali plaćati veću stopu poreza na dohodak, te da je potrebno smanjiti porezno opterećenje rada.

44% njih smatra da stopu PDV-a od 17% ne treba mijenjati, 35% smatra da je potrebno uvesti dvije stope PDV-a, jer jedna stopa PDV-a nije pravedna, dok 14% građana smatra da bi stopu PDV-a bilo opravdano povećati, ukoliko bi se dodatnim prihodima osigurala bolja zdravstvena usluga za sve građane.

Šest od deset građana BiH se ne osjeća slobodno i sigurno da pokrene sopstveni biznis.

To ne iznenađuje, s obzirom na opšte lošu percepciju oporezivanja rada i na činjenicu da 67% građana smatra da je zadatak inspekcija da pokaže snagu i strogoću prema preduzećma koja krše propise, dok tek 15% građana smatra da inspekcije trebaju imati partnerski odnos s preduzećima kako bi im pomogle u poštovanju propisa.

Sedam od deset njih smatra da je poljoprivreda naša karta za ubrzani razvoj.

Većina ispitanika je stava da država treba pomoći izvoznicima. Osam od deset smatra da ne treba uvoziti ono što se može proizvoditi u BiH, a sedam od deset ispitanih smatra da razvoj domaće industrije treba zaštiti carinama od konkurencije.

Više od polovine građana BiH smatra da državna preduzeća ne treba privatizovati. ¼ građana BiH smatra da većinu državnih preduzeća treba privatizovati, osim nekih ključnih, dok je jedan od deset građana BiH mišljenja da sva državna preduzeća treba privatizovati.

Država da otvara fabrike

Da bi se otvorilo više radnih mjesta, po mišljenju 43% stanovnika Bosne i Hercegovine neophodno je da država otvori nove fabrike u svom vlasništvu, a po mišljenju 42% građana  neophodno je da
država uredi sistem tako da građani sami pokreću biznise i otvaraju nova radna mjesta. 14% građana smatra da država treba da subvencioniše privredu.

IZVORCAPITAL: D. Tovilović
Prethodni članakUpoznajte mladu Maidu Hasanović koja farba perike ženama oboljelim od raka
Sljedeći članakU tri godine stopa ekonomskog rasta tri odsto