Građani BiH na telefonu proveli 40 miliona sati

2 41

Građani BiH lani su na mobilnom telefonu proveli više od 2 milijarde i 449 miliona minuta, pokazali su podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Porast saobraćaja

Pandemija koronavirusa odrazila se, naime, i na telefoniranje, što je za posljedicu imalo pad broja korisnika, ali istovremeno i porast saobraćaja.

Ukupan odlazni saobraćaj operatora mobilne telefonije lani je iznosio više od 2 milijarde i 449 miliona minuta ili više od 40 miliona sati. Kad se taj podatak podijeli sa zvaničnim brojem stanovnika (3.531.159), dođemo do podatka da je svaki građanin, bez obzira na uzrast, na mobilnom telefonu minimalno proveo 11,5 sati.

Na kraju prošle godine u BiH bila su ukupno 3.509.674 korisnika mobilne mreže, što je za oko 300.000 korisnika manje u odnosu na vrhunac u trećem kvartalu 2019., kada ih je bilo 3.804.197. I dok je broj mobilnih pretplatnika bio veći od broja stanovnika, sada se situacija promijenila te je s omjera 107,73 posto postotak pao na 99,39 posto.

Broj pretplatnika mobilne telefonije bio je najniži u trećem kvartalu 2020. godine 3.472.994, da bi se u četvrtom kvartalu donekle oporavio, a što se može pripisati i početku oporavka ekonomskih aktivnosti u zemlji.

Ali, ako je broj pretplatnika bio u padu, ljudi su u uvjetima pandemije više razgovarali.

Pad SMS-a

Ukupan odlazni saobraćaj operatora mobilne telefonije u četvrtom kvartalu lani iznosio je više od 660 miliona minuta i veći je za 16,9 posto nego u istom periodu godinu ranije. Broj poslanih SMS poruka bio je i dalje u padu, ali je zabilježen rast broja MMS poruka.

Čak je i u fiksnoj telefoniji u prošloj godini zabilježen rast saobraćaja, i to 0,3 posto, uprkos činjenici da je broj aktivnih fiksnih telefonskih linija i dalje u padu. Podaci pokazuju da se pojačano telefoniralo unutar BiH, dok je odlazni međunarodni saobraćaj bio u padu za čak 17,9 posto.

62,2 posto domaćinstava ima računar

Rezultati istraživanja o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima u BiH pokazali su da 62,2 posto domaćinstava ima pristup računaru. Zastupljenost računara u domaćinstvima varira zavisno o tipu naselja.

U urbanim sredinama 65,6 posto domaćinstava ima pristup računaru, u ostalim dijelovima 59,5 posto. Istraživanje pokazuje da 97 posto domaćinstva posjeduje TV, a 92,9 posto domaćinstava posjeduje mobilni telefon.