Građani BiH najviše vjeruju policajcima i vjerskim vođama

Građani BiH najviše vjeruju policajcima i vjerskim vođama

StaracarsijaZenicaRamazan

Rezultati opsežnog istraživanja koje je provela agencija za ispitivanje javnog mjenja ‘Prism Research’ za potrebe Ujedinjenih naroda (UN) pokazali su da većina građana u cijeloj Bosni i Hercegovini najviše vjeruje policiji i vjerskim liderima, a najmanje političkim partijama, javlja Agencija Anadolija.

Prema ovom istraživanju, 51,8 posto građana je izjavilo da vjeruje policiji, dok isto to tvrdi i 42,7 posto građana za vjerske lidere i predstavnike vjerskih institucija u zemlji.

Nakon toga slijedi Evropska unija (EU) u koju vjeruje 39 posto bh. građana, pa vojska u koju vjeruje 37,4 posto građana, Ujedinjeni narodi (UN) sa 31,2 posto i sudovi u koje vjeruje 29,1 posto bh. građana.

Zanimljivo je da oko jedna trećina građana u BiH vjeruje u međunarodnu zajednicu, pa tako 24,7 posto građana BiH ističe da imaju povjerenje u OHR, dok u Tribunal u Hagu vjeruje 23,4 posto građana.

S druge strane, građani BiH najmanje vjeruju političarima i političkim partijama, pa tako samo 14 posto građana vjeruje Vijeću ministara BiH i 11,4 posto političkim partijama u zemlji.

Prema tome, može se zaključiti da građani BiH svih nacionalnosti četiri odnosno pet puta više vjeruju policiji i vjerskih čelnicima nego političarima i političkim partijama.

Posmatrano s aspekta nacionale pripadnosti, Bošnjaci najviše vjeruju vojsci, Hrvati imaju povjerenje u Evropsku uniju, Srbi u policiju i građani iz reda ostalih u policiju.

Naime, većina Bošnjaka najviše vjeruje vojsci i policiji, i to njih 45,9 odnosno 45,5 posto, dok najmanje povjerenja imaju u političke partije i to njih 10,8 posto.

Hrvati u BiH najviše povjerenja imaju u Evropsku uniju i vjerske lidere, i to 58,4 posto odnosno 57,1 posto, dok pak, kao i Bošnjaci, najmanje vjeruju političkim partijama i to njih 17,6 posto.

Srbi u BiH najviše vjeruju u policiju i vjerske lidere, i to njih 63,5 posto odnosno 49,5 posto, dok najmanje vjeruju u Tribunal u Hagu i to samo njih 7,4 posto.

Građani BiH koji sebe svrstavaju u grupu ostalih najviše vjeruju policiji i opštinskim vlastima, i to njih 60,8 odnosno 43,9 posto, dok pak najmanje povjerenja imaju u političke partije kao i većina građana BiH, i to njih 11,8 posto.

Isto istraživanje je pokazalo da 46,6 posto građana Federacije BiH vjeruje u EU kao i 37,2 posto građana Brčko Distrikta, dok 26,7 posto građana u Republici Srpskoj vjeruje u EU. Isto tako, 33,7 posto građana FBiH vjeruje u OHR, kao i 38,1 posto građana Brčko Distrikta, dok samo 8,8 posto građana RS-a vjeruje u OHR.

Istraživanje je pokazalo da među ženama i muškarcima u BiH postoje znatne razlike u pogledu osjećaja povjerenja prema određenim strukturama i ustanovama u zemlji. Tako 9,8 posto muškaraca vjeruje u političke partije dok žene više vjeruje političkim partijama, odnosno njih 12,9 posto.

Takođe, žene u BiH više vjeruju vjerskim liderima, i to njih 44,9 posto, dok je kod muškaraca taj procenat 40,3 posto.

Isto tako, većina građana vjeruje da je njihov najveći problem korupcija, i to njih 72,4 posto, pa ekonomija 59 posto, politika 50,5 posto i kriminal 33,9 posto.

S druge strane, većina građana u BiH svih nacionalnosti smatra da su domaći političari odgovorniji od međunarodne zajednice za sve probleme s kojima se suočavaju nakon završetka rata.

Tako, primjera radi, većina bh. građana tvrdi da su političari najodgovorniji za pomenute probleme, i to njih 86,2 posto, pa vlada koju odgovornom smatra 79,3 posto bh. građana i međunarodna zajednica 33,5 posto građana.

Pomenuto istraživanje je provela agencija “Prism Research” u periodu od 7. do 22. maja 2013. godine. Istraživanje je provedeno metodom intervjua i slučajnog odabira na uzorku od 1.500 osoba starijih od 18 godina iz cijele BiH.

Slobodna Bosna

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE