dd 2
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Izdvojeno / Vijesti
NER FIT

U drugom kvartalu ove godine zabilježen je značajan rast potražnje za potrošačkim i nenamjenskim kreditima i viši je u odnosu na porast potražnje za stambenim kreditima, pokazala je anketa o kreditnoj aktivnosti banaka u BiH, koju je provela Centralna banka BiH.

Drugi kvartal

FIXGEHALT

– Tokom drugog kvartala 2021. godine skoro svi faktori koji utječu na potražnju stanovništva imali su pozitivan doprinos potražnji za kreditima – navodi se u izvještaju.

Dalje se konstatira da su se kreditni standardi za kredite ili kreditne linije preduzećima neznatno pooštrili u drugom kvartalu 2021. godine, dok su za kredite stanovništvu ostali nepromijenjeni, za razliku od prethodna tri perioda, kada je zabilježeno pooštravanje.

Na osnovu odgovora banaka uočeno je da u drugom kvartalu 2021. godine nije došlo do promjena u udjelu odbijenih kreditnih zahtjeva. Uvjeti banaka za odobravanje kredita stanovništvu ublažili su se u drugom kvartalu 2021. godine u odnosu na prethodni kvartal, a banke su ukazale na neto smanjenje udjela odbijenih zahtjeva za kredite u odnosu na ranije periode.

LIDER

Opći optimizam

Ekonomista Admir Čavalić za „Avaz“ je kazao da podaci pokazuju djelimično vraćanje optimizma kod banaka, barem kada je riječ o kreditnim sredstvima za fizička lica.

– Oporavak potražnje objašnjava nagli porast broja zahtjeva za kreditiranjem, ali vjerovatno i činjenica da je recesija ugrozila životni standard, ili egzistencijalne izvore građanstva. Ono što je posebno interesantno jeste rast potražnje pravnih lica, naročito za dugoročnim kreditima – kazao je Čavalić.

Dodaje da je to dobro i podrazumijeva opći optimizam na tržištu u smislu rasta domaćih investicija.

– Upravo takvo nešto i trebamo za brz oporavak – privatne (inozemne ili, u ovom slučaju, domaće) investicije. Banke nastavljaju s ranije uspostavljenim obrascima funkcioniranja, a koji se fokusiraju na fizička lica i državne hartije od vrijednosti, a tek na kraju privredu – istakao je Čavalić.

Prema njegovim riječima, očekivano je da se kreditni uvjeti za privredu pooštre u odnosu na kreditiranje stanovništva.

Nisu dovoljne ni dvije plaće

Sindikalna potrošačka korpa za juli 2021. godine iznosi 2.070,79 KM i za 28,45 KM je skuplja od potrošačke korpe za prethodni mjesec. S druge strane prosječna plaća isplaćena u FBiH za mjesec maj 2021. iznosila je 982,00 KM i za 8,00 KM je niža od iznosa u prethodnom mjesecu. Dakle za osnovne životne potrebe građanima FBiH nisu dovoljne ni dvije prosječne plaće.

Potražnja privrede

U izvještaju se navodi da se ukupna potražnja preduzeća za kreditima povećala za 38 posto, nakon tri prethodna kvartala sa smanjenom potražnjom. Gledajući ročnost, veći je porast potražnje za dugoročnim kreditima (50 posto) nego za kratkoročnim kreditima (38 posto).