Portal 072info

Građani Travnika ne moraju plaćati fiksni trošak za grijanje

Sud BiH donio je presudu u upravnom sporu po tužbi Unis Energetike d.o.o. Sarajevo i Općine Travnik protiv rješenja Konkurencijskog vijeća BiH, kojim je oglašen ništavim Sporazum o ustupanju prava daljinskog grijanja općine Travnik firmi Unis Energetika d.o.o. Sarajevo.

Tužbe protiv rješenja Konkurencijakog vijeća BiH podnijeli su i Unis Energetika i Općina Travnik koja je Unis Energetici spornim sporazumom dala monopolistički položaj na tržištu grijanja grada Travnika, ali je Sud BiH obe tužbe odbio kao neosnovane.

Unis Energetika je od 2013. godina počela sa slanjem računa tzv.”fiksnog troška” građanima koji su isključeni sa sistema centralnog grijanja i koji nisu koristili grijanje, a potom i njihovim utuživanjem pred Općinskim sudom Travnik zbog ne plaćanja tih računa.

Općinski sud Travnik i Kantonalni sud Novi Travnik su prihvatali tužbe i presuđivali u korist Unis Energetike, a na štetu građana.

U decembru 2015. godine, po zahtjevu Udruženja potrošača Klub potrošača Travnik koje zastupa travnički advokat Ribić Adisu, Konkurencijsko vijeće BiH je donijelo odluku kojim utvrđuje da je sporazum između Konkurencijskog vijeća BiH i Općine Travnik nezakonit, što je sada svojom presudom potvrdio i Sud BiH.

“To praktički znači da građani Travnika koji su isključeni sa sistema centralnog grijanja i koji su do sada bili u obavezi plaćati “fiksni trošak”, više ne moraju isti plaćati od početka 2016. godine pa ubuduće. Zbog nanošenja velike štete građanima Travnika, u sljedećem periodu razmatrićemo podnošenje krivične prijave protiv odgovornih osoba Unis Energetike i Općine Travnik zbog krivičnog djela stvaranje i omogućavanje monopolističkog položaja, ali i postupak protiv odgovornih u sudovima zbog inzistiranju na provođenju nezakonitog sporazuma i nanošenju štete građanima Travnika”, kazao je advokat Adis Ribić.

Avaz.ba

Podijelite članak