Portal 072info

Gradnja GGM-a na plećima Gradske uprave i zeničkih stručnjaka

​S ciljem pravilnog informisanja javnosti o realizaciji projekta izgradnje  Glavne gradske magistrale  (GGM) u Zenici objavljujemo  Informaciju  koju  je dostavila Izvršna agencija za izgradnju GGM-a.
Press Grada

GRADNJA GGM-a NA PLEĆIMA GRADSKE
UPRAVE I ZENIČKIH STRUČNJAKA

    Obzirom da se u posljednje vrijeme pojavljuju različite informacije od strane raznih aktera o tome kako su realizovani kapitalni projekti koje je Gradska uprava pripremala i realizovala posljednjih godina, ovim putem želimo podsjetiti ko je i na koji način kapitalne projekte zaista pripremao i realizovao.
    Projekat izgradnje Glavne gradske magistrale (GGM-a) je pokrenut 2009.godine kada je tadašnje Općinsko vijeće donijelo Odluku o davanju saglasnosti Načelniku općine Zenica, Husejinu Smajloviću, da se pokrene procedura za kreditno zaduženje općine Zenica, čime bi se obezbijedila finansijska sredstva za realizaciju projekta.
    Nakon početnih kontakata sa Saudijskim fondom za razvoj (SFR) 2011. je delegacija  općine Zenica zajedno sa predstavnicima Federalnog ministarstva finansija i Ministarstva finansija i trezora BiH u razgovorima sa predstavnicima SFR parafirala Sporazum o zajmu u iznosu od 25 miliona USA$ /dolara/. Zajam je odobren općini Zenica, a ugovor o zajmu je trebao biti potpisan između Saudijskog fonda za razvoj i Vijeća Ministara BiH (Ministarstvo finansija i trezora), koji su u ime države BiH ovlašteni potpisnici  međunarodnih ugovora.
    Između Ministarstva finansija i trezora BiH, Federalnog ministarstva finansija i općine Zenica potpisani su 2012. supstidijarni sporazumi o preuzimanju i vraćanju zajma od strane općine Zenica.
    U februaru 2012.godine je u „Službenom glasniku“ BiH objavljen tekst Međunarodnog ugovora koji je potpisan između Vijeća Ministara BiH (Ministarstvo finansija i trezora) i Saudijskog fonda za razvoj.
    Zaključkom Načelnika općine Zenica broj: 02-49-12422/11 od 16.maja 2011.godine, Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada je određeno za Izvršnu agenciju za realizaciju projekta izgradnje Glavne gradske magistrale.
    Zaključkom je definisano da JP za prostorno planiranje i uređenje grada vodi kompletnu realizaciju projekta izgradnje GGM-a uključujući pravni, finansijski i tehnički aspekt projekta.
    U sklopu JP za prostorno planiranje i uređenje grada formirana je nova organizaciona jedinica, projektni tim za realizaciju projekta izgradnje GGM-a.
    Zaključkom Načelnika općine o formiranju Izvršne agencije utvrđeno je da se projektni tim za realizaciju projekta popunjava uposlenicima JP za prostorno planiranje i uređenje grada, uposlenicima iz reda općinskih službenika i po potrebi spoljnim konsultantima.

    Kompletna struktura Izvršne agencije-projektnog tima za realizaciju izgradnje GGM-a, uključujući zadatke i opise poslova kompletnog tima, kao i zadatke i opise poslova svakog pojedinog člana, je verifikovana i prihvaćena od strane SFR prije početka realizacije projekta.

     U sklopu projektnog tima Izvršne agencije angažovano je više inžinjera svih struka koji su bili članovi nadzornog tima.
    Direktor Izvršne agencije je izvještaje o radu podnosio Načelniku općine.
    Nakon provedene otvorene procedure međunarodnog tendera za izbor izvođača radova po pravilima Saudijskog fonda za razvoj, 26.januara  2012.godine potpisan je Ugovor o izvođenju radova sa konzorcijem koje su činile kompanije iz BiH: Euroasfalt kao lider konzorcija, ŽGP, Almy transport, GP Put, Jata i Deling.

    Ugovor o izvođenju radova je potpisan između Izvršne agencije za izgradnju GGM-a i izabranog konzorcija, a saglasnost na ugovor je dao Načelnik općine Zenica  Husejin Smajlović.
    Ugovor je nakon potpisa odobren i od strane Saudijskog fonda za razvoj.
    Projektnu dokumentaciju je radilo preduzeće Invest-projekt.
    Iako je projekat nazvan izgradnja Glavne gradske magistrale, u suštini radi se o projektu integralnog rješavanja saobraćaja u gradu Zenica.
    Projektnim rješenjima saobraćaj je izvučen iz centra grada, a centar grada i gradski park su rezervisani za pješački i biciklisti

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box