Portal 072info

Gradska uprava o reprogramu NK Čelik

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Pomoćnice gradonačelnika Zenice, Fatima Vojvodić za privredu i finansije i Sumea Mujkanović za boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti danas su posjetile stadion Bilino polje i sa v.d. direktorom NK Čeliki Ismetom Đugumom razgovarale o realizaciji Odluke o reprogramu poreznih dugovanja jednog od simbola našeg grada.

Predstavnici NK Čelik upoznati su, kako odluka Gradskog vijeća Zenica da ne podrži gradonačelnikov Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu, dovodi u pitanje i željeni reprogram.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Građane Zenice informišemo, da u budžetu Grada Zenica za 2018. godinu predviđeno 550.000 KM za sport. Komisija za raspodjelu tih sredstava izradila je Plan i program raspodjele koji je odobrilo Gradsko vijeće Zenica. Prema tom Planu, svi sportski klubovi, organizacije i pojedinci u Gradu Zenica trebaju dobiti sredstva u tri tranše. Potrebno je tom prilikom kazati, kako je većina klubova u 2018. godini dobila rekordna sredstva, obzirom da je osiguran strateški partner za NK Čelik i da za razliku od ranijeg periodu klubu sa Bilinog polja nisu uplaćivana velika sredstva.

Do sada je sa pozicije tekući transferi za sport utrošeno oko 510.000 KM, a ostatak sredstava od oko 40.000 KM koji još nije prebačen u skladu sa Programom raspodjele sredstava, tokom godine bit će transferisan klubovima i organizacijama.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Gradska uprava na toj stavci nema sredstava za reprogram. Nažalost, ni gradonačelnik na svojoj budžetskoj rezervi kojom on raspolaže, nema sredstava jer je sa iste morao platiti kaznu Konkurencijskom vijeću BiH u iznosu 80.727 KM, obzirom da je prethodna vlast napravila grešku i svojim građanima naplaćivala nešto što nije smjela naplaćivati.

Prema tome, nesporno je da Grad Zenica ima sredstava u budžetu ali shodno Zakonu o budžetu i Zakonu o izvršenju budžeta, ta sredstva ne mogu se prebacivati kako i ko kome hoće, nego se moraju rasporediti rebalansom. Upozoravamo sve one koji su osporili usvajanje Prijedloga izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu, ako do 20. avgusta 2018. godine ne budu osigurana sredstva za reprogram poreznog duga NK Čelik, Grad Zenica neće biti u prilici da uplati prvu ratu za reprogram u iznosu od 22.114,03 KM. Samim tim, Sporazum o reprogramu kojeg je NK Čelik potpisao sa Poreznom upravom FBiH, kako se navodi u istom, bit će stavljen van snage.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Iz ovih razloga, Gradska uprava Zenica poziva sve političke subjekte koji participiraju u radu Gradskog vijeća da učine dodatne napore i ne dozvole da NK Čelik i drugi sportski klubovi budu taoci politike.

Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME