TRAJE JOŠ 11 DANA

Gradska uprava Zenica raspisala veliki konkurs za prijem 15 državnih službenika 

Gradska uprava Zenica raspisala veliki konkurs za prijem 15 državnih službenika 

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 / 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bone i Hercegovine broj: U-13/16), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Grada Zenica, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavijuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Zenica

Radna mjesta:

1. Viši stručni saradnik za informisanje i odnose s javnošću u Službi kabineta gradonačelnika – 1 (jedan) izvršilac

2. Stručni saradnik za sprovođenje interne revizije u Službi interne revizije – 1 (jedan) izvršilac

3. Stručni savjetnik za poslove upravnog rješavanja u Službi za urbanizam – 1 (jedan) izvršilac

4. Viši stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – 1 (jedan) izvršilac

5. Stručni saradnik za geodetske poslove u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – 1 (jedan) izvršilac

6. Stručni saradnik za gradsku imovinu u Službi za privredu, gradsku imovinu i upravijanje razvojem – 1 (jedan) izvršilac

7. Sanitarni inspektor u Službi za inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac

U nastavku pročitajte uslove za svaku od pozicija:


Pored ovog, piše portal “072info”, Grad Zenica raspisao je konkurs za još osam pozicija kojima planira popuniti radna mjesta državnih službenika i to:

1. Stručni saradnik za računovodstveno-materijalne poslove i poslove ekonomskog planiranja u Službi za socijalnu zaštitu, stambene poslove
i društvene djelatnosti – 1 (jedan) izvršilac

2. Stručni savjetnik za socijalnu zaštitu u Službi za socijalnu zaštitu,
stambene poslove i društvene djelatnosti – 1 (jedan) izvršilac

3. Stručni savjetnik za obrazovanje, kulturu i informisanje u Službi za
socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti – 1 (jedan) izvršilac

4. Stručni saradnik za sport i zdravstvo u Službi za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti – 1 (jedan) izvršilac

5. Stručni saradnik za ekonomsko-analitičke, opće i poslove planiranja u Službi civilne zaštite – 1 (jedan) izvršilac

6. Stručni saradnik za puteve u Službi za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice – 1 (jedan) izvršilac

7. Stručni saradnik za vodoprivredu u Službi za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice – 1 (jedan) izvršilac

8. Stručni saradnik za energetsku efikasnost i urbani mobilijar u Sektoru za ekologiju i komunalne poslove – 1 (jedan) izvršilac

U nastavku pročitajte uslove za svaku od navedenih pozicija:


Krajnji rok za podnošenje prijave je 18. juli 2024. godine odnosno još 11 dana, zaključuje “072info”.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

BISSTOURS
rentacarZenica