Gradsko pravobranilaštvo Zenica uputilo urgenciju Kantonalnom poreznom uredu Zenica

30FCBFD4 F0F2 4953 A70D 390000A60999

Porezna uprava Federacije BiH – Kantonalni porezni ured Zenica je Rješenjem broj: 13-4-01-15-25-1778/19 od 30.01.2020. godine utvrdila solidarnu i pojedinačnu odgovornost Grada Zenice zbog neizmirene obaveze poreznog obveznika – dužnika Javno komunalno preduzeće “Zenicatrans – prevoz putnika” d.d. Zenica iz Zenice u iznosu od 4.784.956,00 KM.

Protiv navedenog Rješenja Grad Zenica je izjavio žalbu koju je drugostepeni organ Federalno ministarstvo finansija uvažio i Rješenjem broj: 03-12-2-252/20 Š.M. od 29.09.2020. godine zbog nepotpuno i nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja poništio gore navedeno Rješenje Kantonalnog poreznog ureda Zenica broj: 13-4-01-15-25-1778/19 od 30.01.2020. godine te predmet vratio na ponovni postupak. 

Postupajući po Rješenju Federalnog ministarstva finansija, Kantonalni porezni ured Zenica je donio novo Rješenje broj: 13-4-01-15-25-1778/19-pp od 30.12.2020. godine, kojim se ponovo utvrđuje solidarna i pojedinačna odgovornost Grada Zenica na isti iznos i po istom osnovu. 

I protiv tog Rješenja Grad Zenica je izjavio žalbu Federalnom ministarstvu finansija. Postupajući po žalbi, a prema Informaciji Federalnog ministarstva finansija od dana 30.11.2021. godine, zaprimljenoj u Gradu Zenica dana 10.12.2021. godine, drugostepeni organ je donio Rješenje i isto otpremio Kantonalnom poreznom uredu Zenica dana 26.11.2021. godine.

Kako do danas Kantonalni porezni ured Zenica nije dostavio Rješenje Gradu Zenica i Gradskom pravobranilaštvu Zenica, Gradsko pravobranilaštvo Zenica je dana 9.12.2021. godine uputilo urgenciju za dostavu predmetnog Rješenja. 

Očekujemo da će Kantonalni porezni ured Zenica postupiti po ovoj urgenciji i predmetno Rješenje dostaviti Gradskom pravobranilaštvu Zenica i Gradu Zenica u što kraćem roku.

Prethodni članakGrupacija čiji je osnivač milijarder Richard Branson do sada u BiH uložila više od 40 miliona KM
Sljedeći članakHrvatska elektroprivreda će po novom zakonu Tomislavgradu i Livnu plaćati 4,3 miliona eura