Portal 072info

Gradsko vijeće u srijedu o Hidrocentrali “Janjići”, Lokalnom ekološkom planu, Zenicatransu…

Za srijedu, 30. maja, najavljena je 23. sjednica Gradskog vijeća Zenice.

Pred vijećnicima će se između ostalog naći Prijedlog JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo o utvrđivanju postojanja javnog interesa za izgradnju Hidroelektrane “Janjići” na rijeci Bosni, Izvještaj o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća Zenicatrans Prevoz putnika za 2017., Informacija o realizaciji Odluke o kriterijima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvenciju zakupnine na stan u stanovima namijenjenim za socijalno-neprofitno stanovanje, kao i informacije o realizaciji Lokalnog ekološkog akcionog plana, te o ostvarivanju Lokalnog akcionog plana za djecu grada Zenica za 2016. i 2017. godinu.

Kompletan dnevni red i materijal za sjednicu možete pogledati OVDJE.

Podijelite članak