Portal 072info

Gradsko vijeće Zenica: Smijenjena Sanja Renić

14.40 – Sa 18 glasova ZA, 10 protiv i dva suzdržana, Gradsko vijeće Zenica smijenilo je Sanju Renić sa funkcije predsjedavajuće Vijeća.

 

13.15 – Nakon skoro dva mjeseca pauze, danas se održava sjednica Gradskog vijeća Zenica. Kao i obično, i ova sjednica protječe u svađi vijećnika i gradonačelnika, a nakon tri sata još nije počelo razmatranje tačaka koje su predviđene dnevnim redom.

 

Inače, na dnevnom redu su, između ostalog, Program organiziranja sezone grijanja 2017./2018. godina te Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede u 2016. godini sa Programom mjera za unapređenje poljoprivrede u 2017. godini na području Grada Zenica.

 

Na prijedlog Mensuda Kelešture, vijećnika A-sda, na dnevni red naknadno je uvrštena tačka o smjeni i opozivu predsjedavajuće Gradskog vijeća Sanje Renić (Naša stranka). S obzirom na to da je za uvrštavanje ove tačke na dnevni red 18 vijećnika glasalo za, devet protiv, a dva bila suzdržana, očekuje se da će ovaj zahtjev biti usvojen.

 

Kao razlozi za smjenu predsjedavajuće Renić Keleštura je naveo nepoznavanje procedura i nesnalaženje u vođenju sjednica GV, nepoznavanje i nedosljedno provođenje odredaba poslovnika GV, neposjedovanje sposobnosti za upravljanje raspravom i predlaganje zaključaka po okončanju rasprave, zatim, grubo kršenje Poslovnika GV i napuštanje sjednice GV održane 2. marta ove godine bez prethodne konsultacije sa zamjenikom predsjedavajuće i članovima Radnog predsjedništva.

Podijelite članak