AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Predsjedavajućoj Sanji Renić i Gradskom vijeću Zenice, od nekadašnjeg kandidata za gradonačelnika Zenice Mirada Hadžiahmetovića, upućena je inicijativa za novo teritorijalno uređenje Grada Zenice.

Prema podnesenoj inicijativi predlaže se podjela Grada Zenice na pet općinskih dijelova, tako da bi gradsku cjelinu činile općine Zenica – Centar, koja bi obuhvatala urbanu zonu, Općina Nemila – Sjever, koja bi obuhvatala dio od Vranduka do granice s Općinom Žepče, Općinu Babino – Istok, koja bi pokrivala kompletan ‘Babinjski sliv”, zatim Općinu Stranjani – Zapad, koji bi zahvatala ‘Kočevski sliv’, te  Općinu Lašva – Jug, koja bi obuhvatala dio sadašnje zone od područja općina Kakanj i Busovača do Janjićke Ade.

U obrazloženju inicijative navodi se da bi novo uređenje grada Zenice, kao zajednice pet općina, omogućilo da lokalno stanovništvo u okviru svojih općina rješava aktuelnu problematiku, a s druge strane sve zajedničke funkcije će ostati u nadležnosti Grada.

Ovakva organizacija Grada ne znači i novo zapošljanje već samo preraspodjelu, i u nekim slučajevima smanjenje broj zaposlenih, a model se poredi s drugim bh. općinama koje imaju između pet i deset hiljada stanovnika.

Gradsko vijeće bi se moglo formirati po ‘sarajevskom modelu’ ili u principu da svakih pet hiljada stanovnika daje po jednog gradskog vijećnika, što bi značilo i smanjenje sadašnjeg broja vijećnika. Otprilike bi značilo da bi prema sadašnjem okvirnom broju naseljenosti područja zeničkog područja, Sjever bi imao dva vijećnika, novoformirane općine Istok, Jug i Zapad po jednog vijećnika, a Centar oko 12 vijećnika gradskog vijeća.

 

Autor: Fena