Halilović: Mjere koje smo donijeli u vrijeme pandemije pokazale su se kao pun pogodak

873x400 1411

U 2020. godini Kantonalna uprava za inspekcije poslove Kantona Sarajevo (KUIP) izvršila je 51.710 inspekcijskih nadzora, što je u odnosu na planirano više za 34 posto ili 1.092 nadzora na mjesečnom nivou.

To je u razgovoru za “Avaz” rekao direktor KUIP-a Fahir Halilović te dodao da je u cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka doneseno 11.060 rješenja, što je u odnosu na prethodni izvještajni period, 2019. godinu, kada je  doneseno 2.843 rješenja, više za 8.206 rješenja ili 289 posto.

Od ukupnog broja izdatih rješenja, donesena su u oblasti trgovine i turizma 172 rješenja o zabrani rada.

–  Osim navedenih upravnih mjera, inspektori su u 2020. godini izdali 5.422  prekršajna naloga  u novčanoj vrijednosti od 4.806.226 KM, što je u odnosu na prethodni izvještajni period, kada je izdato 6.625 prekršajnih naloga u novčanoj vrijednosti 5.234.296 KM, manje za 1.203 prekršajna naloga – rekao nam je Halilović rezmirajući rezultate u 2020. godini.

Preventivne i korektivne mjere

Pojašnjava da je iz navedenih statistika jasno da se u 2020. godini, koju je obilježila pandemija kooronavirusa sa svojevrsnim lockdownom koji je trajao oko 2,5 mjeseca, kod utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti prilikom vršenja inspekcijskih nadzora više djelovalo korektivnim mjerama.

Copy

–  Donošena su rješenja da se utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti otklone u ostavljenim rokovima što je uglavnom izvršeno. Upravo iz navedenih razloga pandemije, kao glavni menadžer insistirao sam da inspektori u postupcima inspekcijskog nadzora djeluju sa preventivnim i korektivnim mjerama, izuzev povreda odredbi Zakona o fiskalnim sistemima u pogledu fiskalizacije i neizdavanja fiskalnih računa, kao i povreda Zakona o radu u pogledu zapošljavanja radnika bez zaključenog ugovora o radu, tzv. rad na crno, gdje se represivno djelovanje putem izdavanja prekršajnih naloga potpuno podrazumijeva – naveo je Halilović.

Direktor Halilović posebno važnim ističe odluku o preraspoređivanju inspektora i preraspodjeli radnog vremena nakon što je 16. marta u FBiH obustavljen rad skoro svih poslovnih djelatnosti uvođenjem lockdowna.

– Imajući u vidu potkapacitiranost Inspektorata sanitarne, zdravstvene, farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu kao ključnog inspektorata u čijoj nadležnosti je nadzor nad primjenom Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, trebalo je hitno tražiti rješenja u okvirima raspoloživih ljudskih resursa. Zbog toga sam 17. marta 2020. godine donio rješenja o preraspoređivanju inspektora iz drugih upravnih oblasti da obavljaju poslove kantonalnog sanitarnog inspektora. Prilagodili smo i radno vrijeme Inspektorata sanitarne, zdravstvene, farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu i to u dvije smjene, od 8 do 16 sati i od 14 sati do 22 sata, a po potrebi i duže – pojasnio je Halilović.

Napomenuo je da su analize poduzetih mjera KUIP-a u vrijeme pandemije pokazale potpunu opravdanost donošenja ove dvije menadžerske odluke koje su bile „pun pogodak‟.

Nedostatak ljudskih resursa i opreme

Direktor KUIP-a kazao nam je da su izdali i preporuke za nosioce zakonodavne i izvršne vlasti u cilju unapređenja poslova inspekcijskog nadzora.

–  Na prvom mjestu su ljudski resursi. Sistematizirano je 205 radnih mjesta a popunjeno 143 ili 69, 75 posto. Kod inspektorski radnih mjesta sistematizirano je 152 inspektora, a popunjeno je 106 mjesta. Postoji prioritetna potreba za popunjavanjem za bar tri sanitarna inspektora i dva zdravstvena inspektora, posebno imajući u vidu prijetnje od pandemije koronavirusa, kao i za popunjavanjem dva inspektora za zaštitu okoliša i jednog komunalnog inspektora – rekao nam je Halilović.

Dodao je da su KUIP-u potrebna i finansijska sredstva za nabavku softvera za postojeći elektronski sistem LOTUS, obzirom na to da stalno dolazi do prekida u radu što usporava rad inspektora.

–  Postoji permanentna potreba za nabavkama opreme za inspektore, dezinfekcionih sredstava, zaštitnih maski i zaštitnih odijela, kao i osiguravanje finansijskih sredstava za uzorkovanje proizvoda životinjskog porijekla, za veterinarsku inspekciju. Ustanovili smo i da postoji potreba za izmjenama propisa iz oblasti prostornog uređenja, stambenoj oblasti, oblasti zaštite zraka u KS, kao i izmjena i dopuna Zakona o inspekcijama, te donošenje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji – zaključio je Halilović.

Avaz

Prethodni članakSok od celera je novi hit u svijetu
Sljedeći članakUbica monaha ostaje u pritvoru