HDZ: Odluka SDA i DF-a da se UKC Tuzla pretvori u Kantonalnu bolnicu ostavit će je bez skoro 37 miliona KM

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Zastupnici vladajuće koalicija SDA/DF su odlukom koju su donijeli na hitnoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona otvorili put da Univerzitetsko klinički centar Tuzla pretvore u Kantonalnu bolnicu što će imati vrlo ozbiljne posljedice za pacijente kao i za cijelu zdravstvenu i akademsku zajednicu, objavio je Kantonalni odbor HDZ Soli.

KO HDZ BiH Soli upozorava na nekoliko ozbiljnih posljedica koje će proizaći iz postupka zastupnika vladajuće većine i to:

– Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH, osnivači Univerzitetsko kliničke bolnice mogu biti udruženo Federacija BiH i jedan ili više kantona. Kanton samostalno može biti osnivač samo bolnice na razini tog kantona. Budući da je odlukom zastupnika vladajuće većine Skupštine TK Federacija BiH isključena iz osnivačkih prava, UKC Tuzla može nastaviti djelatnost samo kao Kantonalna bolnica zbog čega će najviše ispaštati pacijenti.

Takav status sa sobom nosi niz konsekvenci, budući da prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH, Kantonalna bolnica ne može obavljati u punom obimu najsloženije oblike zdravstvene zaštite sa tercijarnog nivoa niti može biti u punom kapacitetu stručna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Pacijenti će morat ići u Sarajevo, Mostar ili Banju Luku za određene usluge kao što je danas slučaj sa radioterapijom.

Prelaskom u Kantonalnu bolnicu ne može se više finansirati iz budžeta Federacije BiH u iznosu koji je do sada bio te tako više ne može biti uključen u program restruktuiranja i finansijske konsolidacije Univerzitetsko kliničkih bolnica na teritoriji Federacije BiH.

UKC Tuzla zbog odluke Skupštine TK ostat će bez približno 37 milijuna KM (sredstva od Federacije BiH i pružanja usluga drugim kantonima) na godišnjem nivou koje će biti vrlo teško nadomjestiti.

Prekid programa i izostanak sredstava iz budžeta FBiH i drugih kantona može dovesti od strane dobavljača i do prekida snabdjevanja s lijekovima i drugim neophodnim repromaterijalom jer je utvrđena finansijska konsolidacija (2023., 2024., 2025. godina) bila garancija dobavljačima da će naplatiti svoja potraživanja, a koja su iznosila oko 50 miliona KM. U tom slučaju pacijenti će biti u još nepovoljnijem položaju jer neće moći dobiti potrebnu zdravstvenu zaštitu.

Zbog odluke zastupnika neizostavan je gubitak kvalitetnog ljekarskog kadra kao i smanjenje plaća.

Finansijski gubitak UKC Tuzla za prva tri mjeseca 2023. godine iznosi približno 2 miliona KM, a da nije bilo sredstava iz FBiH gubitak bi bio i do 5 puta veći što je ozbiljan problem koji će uslijediti nakon nepromišljene odluke i čije posljedice će najviše platiti pacijenti.

Dobit donesene odluke imat će druge Univerzitetsko kliničke bolnice kojima će biti usmjereni pacijenti na liječenje kao i značajno uvećana finansijska sredstva te drugi privatni centri i bolnice.

Nadamo se da će odluka skupštinske većine biti promijenjena i da će umjesto politikanstva insistirati na kvalitetnijoj saradnji s Vladom FBiH, a koja će značiti puno bolje i kvalitetnije zdravstvene usluge za pacijente koji bi trebali biti glavni fokus rada Uprave UKC Tuzla. Brojka od 2500 uposlenih s godišnjim rashodom od preko 154 miliona KM mora dovesti do puno boljih pružanja usluga jer danas imamo u najvećoj mjeri nezadovoljne pacijente – objavio je HDZ Soli.

Source