Hoće li država konačno preći sa riječi na djela: Počinje oduzimanje nezakonito stečene imovine u BiH?!

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
MARKETING

87fb807c76bec3e96f0f53d288e389a9

Nakon burnih rasprava i mnogobrojnih promjedbi koje su pratile razmatranje novog Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine, DEPO Portal donosi pregled najbitnijih stavki na osnovu kojih bi država konačno trebala prijeći sa riječi na djela i započeti konkretan obračun sa organiziranim kriminalom.

Jedan od strateški važnih zakona u borbi protiv organiziranog kriminala u BiH, koje je do kraja oktobra ove godine utvrdila Vlada Federacije BiH, jeste i Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine, koji bi tokom 2014. godine trebao da zaživi u federalnom dijelu države.

Nakon burnih rasprava i mnogobrojnih promjedbi koje su pratile razmatranje predloženog nacrta ovog zakona, DEPO Portal donosi pregled najbitnijih stavki na osnovu kojih bi država trebala ući u konkretan obračun sa organiziranim kriminalom, a počinioce adekvatno sankcionisati.

Stojeći iza novog zakona, Vlada FBiH tvrdi da u dosadašnjim zakonima za tako nešto nije postojao dovoljan osnov te da je to glavni razlog zašto su sudski organi u ovom segmentu najčešće bili posve neefikasni.

Šta donosi novi zakon?
Odredbe Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine vrlo su jasne – javni ili opći interes se ogleda u načelu da niko ne može zadržati nezakonito stečenu imovinsku korist! U Evropskoj uniji se ovaj princip još naziva i “kriminal se ne isplati” ili “crime does not pay“. Prema tom principu, ukoliko se dokaže da je imovina pribavljena na nezakonit način – ona se oduzima!

U obrazloženju Vlade FBiH navodi se da se upravo u postupku dokazivanja u postojećim zakonskim rješenjima kriju ‘rupe’, te da novi zakon uređuje materiju oduzimanja nezakonito stečene imovine u Federaciji BiH kroz tri ključna nivoa:

– sveobuhvatno (sve faze oduzimanja),
– jedinstveno (sve odredbe na jednom mjestu, zato je lex specialis)
– precizno (nema mogućnosti različitih tumačenja različitih zakona, kao što je to bio slučaj do sada).

Kako će se oduzimati imovina?
Glavne primjedbe koje su izrečene tokom utvrđivanja ovog zakona odnose se na tvrdnje da će se njegovom primjenom imovina moći oduzimati od građana bez provođenja krivičnog postupka i krivične presude.

U Vladi FBiH ove tvrdnje oštro negiraju, te pojašnjavaju:

– Nije tačno da tužilaštvo može oduzimati imovinu od građana. Ono isključivo može dati prijedlog nadležnom sudu za privremeno oduzimanje imovine ili trajno oduzimanje imovine nakon okončanja postupka… Također, nije tačno ni da se na osnovu zakona oduzima imovina bez provođenja krivičnog postupka, to je osnovno pravilo na kojem počiva zakon. Jedini izuzetak je član 5. prema kojem se imovina može odzeti i od osumnjičenih ili optuženih koji su prije, u toku ili nakon okončanja krivičnog postupka umrle, pobjegle od krivičnog progona ili se protiv njih ne može voditi krivični postupak zbog okolnosti koje već propisuje Zakon o krivičnom postupku (neuračunljivost, maloljetnost). Ovaj zakonski osnov za oduzimanje, koji se zove „oduzimanje imovinske koristi bez postojanja krivične presude“, je relevantni međunarodni i EU standard koji je BiH preuzela kao obavezu iz brojnih međunarodnih konvencija i drugih izvora.

Da li će se na meti naći ‘pošteni’ građani?
Na dušu novog zakona stvaljaju se i primjedbe da će teret dokazivanja porijekla imovine biti na građanima, i to najviše na onima koji žive od poštenog rada, dok će izvan granica pravde i dalje ostajati moćnici koji će na razne načine ‘doskočiti’ svakom zakonu.

– Radi se o klasičom pokušaju dezinformisanja javnosti jer domaće zakonodavstvo već niz godina sadrži kroz KZ FBiH (čl. 114a) odredbu o tzv. „proširenom oduzimanju“, prema kojoj se u krivičnom postupku može oduzeti i druga imovina od optuženog za koju tužilac prikupi dokaze da je stečena nezakonito, a optuženi ne može dokazati njeno zakonito porijeklo. Ovaj međunarodni i EU standard već duži vremeni period imamo u domaćem zakonodavstvu i on je samo preuzet u prijedlog ovog zakona… Ovaj zakon nije nastao kao neka prikrivena namjera da se uvede sistem za oduzimanje imovine od poštenih građana. Jedina prava „ciljna populacija“ ovog zakona su oni koji su se obogatili kriminalom, a da se radi o transparentnom zakonskom projektu zna cijela domaća javnost, jer se već 18 mjeseci radi na izradi prijedloga nakon što su Vlada i Parlament usvojila nacrt ovog zakona, kategorično tvrde iz Vlade FBiH.

U obrazloženju ovih stavova navodi se i da je konsultiran velik broj subjekata, od VSTV-a pa nadalje, obavljena pismena i usmena javna rasprava, dato mišljenje Ureda za zakonodavstvo te primjedbe i mišljena Deleacije EU koja je kroz posebni projekt predložila pravne standarde harmonizacije zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine u sva četri krivična zakonodavstva u Bosni i Herecgovini.

Zašto postojeći zakon nije efikasan?
U Vladi Federacije BiH također tvrde i da u postojećim zakonima nije postojao dovoljan osnov za oduzimanje nezakonito stečene imovine, i to iz više razloga:

– Prvo iz razloga što se neophodni instrumenti za oduzimanje takve imovine nalaze u većem broju različitih zakona (KZ, ZKP, izvrenje, parnični postupak, stvarna prava, nasljeđivanje i dr), i te odredbe nisu uzajamno povezane, a drugo čak i te postojeće odredbe nisu inovirane tako da imamo situaciju da se prema Zakonu o krivičnom postupku ne može izvršiti privremeno osiguranje i privremeno oduzimanje imovine jer ovaj zakon nije usklađen sa izmjenama i dopunama drugih zakona (parnični popstupak, izvršenje). Tako imamo situaciju da se za vrijeme trajanja krivičnog postupka osumnjičeni ili optuženi „rješavaju“ imovine koju su nezakonito stekli, pri čemu se ide čak i do toga da u zatvore naručuju dolazak notara i advokata kako bi takvu imovinu prepisali, prodali ili na drugi način otuđili.

Koliko postojeći zakoni nisu efikasni i(li) koliko su institucije uopšte radile na provođenju tih zakona govori podatak da su sudovi u Federaciji BiH donijeli odluke o oduzimanju imovine (cca. 200.000 KM u cijeloj Federaciji BiH za jednu godinu!), ali čak se ni te mizerne odluke nisu mogle izvršiti jer nisu postojali kapaciteti za njihovo izvršenje. Ponajprije zato jer nije postojala Agencije za upravljanje, pa su te poslove do sada morala raditi pravobranilaštva, koja, uzgred, nemaju nikakve kapacitete za izvršavanje istih.

Nikšić: Vrijeme je da se s riječi pređe na djela!
Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine dio je seta antikorupcijskih zakona koji su upućeni u parlamentarnu proceduru i koji bi trebali dobiti podršku na zasjedanjima domova Parlamenta FBiH najavljenim za 17. i 19. decembar ove godine.

– Svjesni smo da su korupcija i organizirani kriminal veliki problem u Bosni i Hercegovini. Stoga je ovoj zemlji potreban set ovakvih zakona, kao što je i Vladi FBiH potrebna svaka podrška kako bi oni bili doneseni. Cijenimo kako je davno prošlo vrijeme kada je u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala s riječi trebalo preći na djela. Ovi zakoni su istinska reforma koja treba osigurati početak ozbiljne borbe protiv sistemske korupcije u FBiH, smatra federalni premijer Nermin Nikšić.

S njim se zasigurno slaže i ogromna većina bh. građana koji su odavno izgubili vjeru u pravdu i zakone Bosne i Hercegovine.

Piše: Angelina ALBIJANIĆ-DURAKOVIĆ, depo.ba