AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Regija / Vijesti

Branko Tomić, direktor Crvenog križa Vinkovaca, službeno će u ponedjeljak nakon procedure sanitarne inspekcije preuzeti kompletnu isporuku od preko 5000 paketića pristiglih iz BiH za izbjeglice iz Sirije, te se pobrinuti da ista bude u toku ponedjeljka distribuirana na sve lokacije prihvatnih kampova od Opatovca, Tovarnika i Belog manastira.

– Nakon silnih procedura nismo uspjeli kamion izvući sa terminala zbog hrvatskih zakonskih procedura – kazao je Bilal Isaković, jedan od glavnih inicijatora ove humanitarne akcije.

Međutim, uz dogovor sa Merhametom Hrvatske preporučeno je da pošiljku preuzme Crveni krst Hrvatske.

– Mi smo uspjeli podijeliti nekih stotinjak paketića, koje smo vozili u minibusu sa volonterima i to uz teško nagovaranje hrvatske policije da nam to dopuste – pojasnio je Isaković, te dodao kako su krenuli put BiH.