I Federacija uskoro dobiva registar: Pedofili više neće moći raditi s djecom

Federacija BiH trebala bi uskoro dobiti zakon o posebnom registru pravosnažno osuđenih osoba za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.  

Pod tim je nazivom Zakon u Republici Srpskoj usvojen polovinom 2018. godine, a na inicijativu zastupnice Lane Prlić (SDP), prošao je u maju prošle godine Zastupnički dom FBiH.

Tajan i trajan

Riječ je, ukratko, o zakonu kojim se uspostavlja registar pravosnažno osuđenih pedofila, a pravo uvida imat će policija, sudovi i tužilaštva.

– Zakon na prvu u Zastupničkom domu FBiH nije dobio pozitivno mišljenje Vlade FBiH pa sam ga vratila u nacrt. Sada je dobio jednoglasnu podržku zastupnika i čekamo da dođe na dnevni red Doma naroda. Zakon, radi lakše primjene, najviše liči na onaj iz Republike Srpske, a na njemu su radili mnogi eksperti – rekla je Prlić.

Dodala je da će, kad zakon stupi na snagu, ko god bude tražio bilo koju vrstu zaposlenja, a da ima kontakt s djecom, morati dobiti potvrdu od nadležnog suda da nije kažnjavan po ovom zakonu.

– Registar će biti tajan i trajan. Trajan znači da se ime prekršioca nikad neće izbrisati iz njega, kao što to rade neke zemlje Evrope, bilo da prođe rehabilitaciju ili slično. Tajan znači da će uvid u njega imati policija, sudovi i tužilaštva – pojašnjava Prlić.

Provjera kandidata

Zakonom će biti određeno da svaka institucija koja radi sa maloljetnicima, pri zapošljavanju mora poslati zahtjev sudu da provjeri da li se taj kandidat nalazi u registru.

– To će biti svakako jedna od mjera predostrožnosti. Osim Federacije BiH, samo još Crna Gora nema ovaj zakon. Kad zakon stupi na snagu u Federaciji, morat će se promijeniti i Krivični zakon Federacije – rekla je Prlić.

Ime, prezime, kazna…

U registru bi se nalazila imena osoba osuđenih za pedofiliju, za navođenje na prostituciju, osoba koje su fizički ili psihički ugrozile zdravlje maloljetnika… Poseban registar sadržavao bi ime i prezime, mjesto rođenja i grad, odnosno općinu i državu rođenja, JMBG, državljanstvo, prebivalište, vrstu kazne i sigurnosnu mjeru s naznačenjem u kojem je trajanju izrečena. 

Avaz.ba