BC421195 E203 46D6 96E3 4C531CBD7D80


AUTOR:
072INFO PORTAL

DATUM:

Želimo da vas obavijestimo da smo danas dogovorili nastavak saradnje sa aktuelnim gradonačelnikom g. Kasumovićem. Kako Vam je od ranije poznato g. Kasumović je jedan od osnivača Nezavisnog bloka pa potpisivanje Memoranduma o međusobnoj saradnji i podršci na Lokalnim izborima 2020. godine prirodan slijed zajedničkog djelovanja. 

Saradnja će podrazumijevati zajedničke aktivnosti tokom predizorne kampanje, na dan izbora kao i nakon utvrđivanja rezultata izbora. Smatramo da će ovaj Memorandum unaprijediti naše odnose i ojačati našu saradnju, što upravo i jeste cilj. 

Zajedno smo usaglasilii:

– Da će Nezavisni blok Zenica pružati podršku g. Kasumoviću kao nezavisnom kandidatu za gradonačelnika Grada Zenica kao i da će g. Kasumović pružati podršku listi kandidata/tkinja Nezavisnog bloka Zenica za Gradsko vijeće Grada Zenica,

– Da će izborni štabovi kontinuirano sarađivati tokom izbornog procesa,

– Da ćemo poduzimati aktivnosti u cilju sprečavanja izborne krađe i koruptivnih radnji  tokom izbornog dana,

– Da ćemo afirmirati pozitivnu saradnju u medijskom prostoru i javnim nastupima,

– Te da ćemo zajednički dogovoriti realizaciju programskih ciljeva nakon objavljivanja rezultata izbora.

7E05DC4E 28C3 4AD6 9872 6D8709FD8B24

Vjerujemo da ćemo zajedničkom saradnjom i sinergijom ostvariti dobar izborni rezultat u cilju realizacije svih projekata koji su u interesu građana/ki Grada Zenica.

Nezavisni blok Zenica

Podsjetimo, osim ogromne podrške sugrađana, podršku kandidaturi za novi mandat Kasumoviću dao je i zenički SDP.