I povišen glas zlostavljanje na radu

U Nacrtu krivičnog zakonika RS uvodi se novo krivično djelo zlostavljanje na radu, za koje poslodavci upozoravaju da će izazvati brojne zloupotrebe jer nije precizno definisano šta podrazumijeva zlostavljanje, vrijeđanje, ponižavanje i uznemiravanje na radnom mjestu.

U navedenom, novom krivičnom djelu pod tačkom jedan stoji da ko na radu ili u vezi s radom drugog vrijeđa, ponižava, zlostavlja ili na drugi način uznemirava i time naruši njegovo zdravlje, biće kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do dvije godine, pišu Nezavisne.

– Mi se plašimo da se svako podizanje tona na radnika i svaki naš radni zahtjev može protumačiti kao vrijeđanje ili ponižavanje. Na primjer, ako ja zatražim da radnik nešto uradi, a on to ne zna, radnik može reći da ga vrijeđam time što mu govorim da to nije znao uraditi. I takvih je primjera bezbroj -, naglasio je Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS.

On je istakao da poslodavci nemaju ništa protiv radnika, ali da se mora jasno definisati šta tačno znače pojmovi zlostavljanje, vrijeđanje, uznemiravanje i ponižavanje.

Prema njegovim riječima, takođe nije definisano na koji način će se dokazivati ovo krivično djelo jer se radi o pojmovima iz psihologije za koje je teško dati definiciju, budući da se granice za uvredu ili uznemiravanje kod ljudi veoma razlikuju.

-Ne navodi se vremenski interval u kome je potr ebno da se uznemiravanje događa, kao ni razlog zbog kojeg se uvodi novo krivično djelo zlostavljanje na radu -, kazao je Škrebić.

On je podsjetio da zlostavljanje bilo kojeg lica, bilo ono u radnom odnosu ili ne, već predstavlja krivično djelo i zabranjeno je u dijelu zakona koji se odnosi na krivična djela protiv prava i sloboda građana.

Škrebić je kazao da je prije određenog vremena u Krivični zakon RS uvedeno krivično djelo povreda osnovnih prava radnika, gdje se navodi da se za neopravdano neplaćanje pet plata predviđa kazna do pet godina zatvora, a što se do sada u praksi uopšte nije primjenjivalo.

– Zbog toga treba biti oprezan prilikom tretiranja pitanja iz oblasti rada. Mi se plašimo da bi uvođenjem krivičnog djela zlostavljanje na radu poslodavci morali da komuniciraju s radnicima, kao i radnici među sobom, samo pismeno. Zamislite kakva bi bila tada produktivnost i šta bi to izazvalo -, naglašava Škrebić.

Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata RS, kazala je da se svaki atak na radnika od strane poslodavca ili od strane drugog radnika mora sankcionisati i kazniti.

– Mi smo prije četiri godine predložili Nacrt zakona o zabrani zlostavljanja na radu, koji je usvojen u Narodnoj skupštini RS. Prošao je javne rasprave i sada se čeka ko zna šta da bi ponovo bio u proceduri. Tim zakonom mi smo jasno naveli šta se sve i kojim kaznama sankcioniše kada je u pitanju zlostavljanje radnika -, kazala je Mišićeva.

Iz Ministarstva pravde RS je saopšteno da su još u toku javne rasprave u vezi sa Nacrtom krivičnog zakonika RS i da je planirano da se zakonik u formi prijedloga nađe u proceduri u prvoj polovini ove godine.

– Kada se završe javne rasprave, mi ćemo razmotriti sve pristigle sugestije i komentare i na osnovu istih koncipirati najbolje zakonsko rješenje -, navode u Ministarstvu.

Hayat