I to je BiH: Nezakonito zaposlili osobe u javnim institucijama!

Screenshot 2 94

U Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije Republike Srpske prošle godine zaposlena su dva pripravnika bez provođenja javnog konkursa za šta je toj instituciji republički revizor da mišljenje s rezervom o usklađenosti.

„Dva zaposlena su u toku 2020. godine stekli svojstvo pripravnika raspoređivanjem prvi put na radna mjesta sa priznatim višim stepenom stručne spreme, pri čemu je raspored pripravnika izvršen na popunjena radna mjesta i na neodređeno vrijeme bez provođenja javnog konkursa, što nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima“, naveo je revizor u svom izvještaju za prošlu godinu.

Kako je još istakao, to nije jedini segment u kojem je kršen pomenuti zakon, zaključivani su i ugovori o radu na određeno vrijeme na period duži od šest mjeseci, što takođe nije u skladu sa zakonom.

Revizor Sekretarijatu još zamjera i to što su Pravilnikom o unutrašnjoj ogranizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, sistematizovana radna mjesta sa pet pomoćnika direktora i šest savjetnika, a posljedenjeg dana 2020. godine na neodređeno vrijeme je u Sekretarijatu bilo zaposleno pet pomoćnika direktora i pet savjetnika.

„Šest imenovanih lica su u toku godine bili raspoređeni kao vršioci dužnosti, a postavljeni su 2019. godine što nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima po kojem se akt o postavljanju vršioca dužnosti za isto radno mjesto može donijeti još najviše dva puta uzastopno na period do 90 dana bez sprovođenja postupka javne konkurencije“, istaknuto je u Izvještaju.

Takođe, popis imovine i obaveza nije obavljen u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i obaveza.

Lani je taj Sekretarijat na raspolganju imao budžet od 8,6 miliona maraka.

Podsjećamo, Vlada RS je krajem prošle godine sa mjesta v.d. direktora Sekretarijata smijenila Marka Aćića, dok je na to mjesto imenovan Ljubo Ninković.