I ZDK uvodi porodiljama naknade od 1.000 KM?

Vlada Zeničko-dobojskog kantona već narednog će mjeseca zastupnicima Skupštine ZDK-a predočiti na usvajanje rebalansirani budžet za 2022. godinu – najavio je u razgovoru za Fenu premijer tog kantona Mirnes Bašić.

ZDK će imati dodatne prihode i uvećan budžet unatoč činjenici da je prolongirana primjena izmjenjenog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

-Mi planiramo da idemo u izradu rebalansa budžeta, čija će okosnica biti naknada za porodilje koje će nam uzeti možda i 80 posto rebalansiranih sredstava koje smo planirali. Planiramo, kao i sarajevski, tuzlanski i drugi kantoni koji su uveli naknadu za zaposlene i nezaposlene porodilje, osigurati tu naknadu u iznosu od 1.000 KM – ističe Bašić.

– Kroz naš plan za ovu godinu, da bismo izbalansirali prihodovnu i rashodovnu stranu, planirali smo kreditno zaduženje od 26 miliona KM, ali, sada, planiramo da ne idemo u kreditno zaduženje, ukoliko bude dovoljno sredstava za rebalans. Što se tiče porodilja, mi smo naše analize radili na bazi prethodne godine kada smo imali oko 3.600 porodilja, a od toga je bilo oko 1.600 nezaposlenih porodilja. Ukoliko se bude išlo na naknadu od 1.000 KM, morat će se namirivati do tog iznosa – kazao je Bašić.

Kako je objasnio, zaposlene porodilje, koje od ZDK-a ostvaruju maksimalne iznose naknada, u prosjeku dobijaju oko 820 KM ili 80 posto njihove plaće.