Iako je na listi spomenika BiH: Prodaje se “Krivajina vila”, jedan od simbola Zavidovića

8af7b5e19af1a20ea90a1f07f9621ed7

Stečajni upravnik zavidovićke “Krivaje” u stečaju Hamdija Muratović, putem portala stecaj.ba objavio je oglas o prodaji nekretnina i pokretne imovine stečajnog dužnika.

Predmet prodaje su nekretnine i pokretna imovina stečajnog dužnika po lotovima kao organizaciono – tehnološka cjelina i pokretnina.

Ono što je najzanimljivije je što to što se među navedenim nekretnima nalazi i “Krivajina vila”, Kamena kuća i građevinsko zemljište. Početna cijena prodaje je 1.002.643,54 KM bez poreza.

“Krivajina vila” je na prodaju iako je komisija za očuvanje nacionalnih spomenika donijela je Odluku o proglašenju historijske građe Vila (upravna zgrada) “Krivaja” d.o.o. u Zavidovićima nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, piše Zdići.info.

Vila je prvobitno nastala kao stambena zgrada kompanije “Eissler und Ortlieb”, u kojoj je živio direktor Fric Regenštrajf, a danas je upravni objekat IP “Krivaja”.

Vila Krivaja je sagrađena kao dio kompleksa za eksploataciju drveta i podsjetnik je na ranu epohu industrijalizacije u BiH.

Iako tačan datum izgradnje vile nije poznat, ova zgrada useljena je 1900. godine, a bila je opremljena najsavremenijim vodovodnim i elektroinstalacijama.

Osim vile na prodaju je i parna lokomotiva Kusače, čija je početna cijena 50.000,00 KM bez PDV.

Pama lokomotiva Kusače proizvedena 1901. godine u lokomotivskoj fabrici KRAUS COMP. MUNCHEN&LINZ- NJEMAČKA, serijski broj 4379, snage 90 ks.

Prodaja je zakazana za 12. oktobar 2020. godine u 11 sati u Upravnoj zgradi “Vila”, a bit će provedena postupkom javnog usmenog nadmetanja.

Više o prodaji možete pogledati na linku OVDJE.