IDDEEA naslućuje novi haos sa nabavkom pasoša i ličnih karti

U martu 2022. godine ističe ugovor o nabavci pasoških knjižica, a u julu iste godine i okvirni sporazum za lične karte i vozačke dozvole, što znači da do tada neće biti problema sa izdavanjem ovih dokumenata. Međutim u IDDEA poučeni prethodnim iskustvima, ne planiraju čekati da se taj dan približi, piše Capital.ba.

Već početkom naredne godine će se krenuti u pripremu, a kasnije i u raspisivanje novog tendera.

„Cijeneći složenost pomenutih postupaka nabavke, potrebno je i godinu dana ranije pokrenuti cijelu proceduru. Nabavka dokumenata vrši se putem javnih nabavki i u skladu sa usvojenim planom. Sa druge strane, Kancelarija za razmatranje žalbi BiH, kao drugostepeni organ u postupcima javnih nabavki čije su odluke konačne i obavezujuće, ima mogućnost poništenja tenderske dokumentacije u zavisnosti od osnovanosti žalbenih navoda što znatno produžava dužinu trajanja cjelokupnog postupka nabavke. Na ove odluke, Agencija ne može uticati , ali kao ugovorni organ može biti izložena povećanom riziku u realizaciji nabavki zbog veoma kratkih vremenskih rokova i znatnog kašnjenja u odnosu na planove“, ocjenjuje Agencija u programu rada u 20201. godini.

Pojednostavljeno, IDDEEA nabavlja „prazne“ dokumente, a zatim vrši personalizaciju i tehničku obradu, skladištenje i transport.

Podsjećamo, u Bosni i Hercegovini postoji hronični problem kada je riječ o gore spomenutim nabavkama.

Agencija je „potrošila“ skoro cijelu 2017. godinu za nabavku pasoša, jer je po žalbama zainteresovanih kompanija Kancelarija za razmatranje žalbi nekoliko puta je poništavala postupak javne nabavke. Zbog svega, građani BiH nekoliko dana nisu mogli zamijeniti ili dobiti novi pasoša.

Tek u martu 2018. godine posao vrijedan 28,5 miliona maraka je dodijeljen kompaniji „Milbauer“ na period četiri godine.

Nakon svega što se desilo IDDEEA je imala u planu da sama pravi, a zatim i vrši personalizaciju pasoša, ali do toga nikada nije došlo.

Bježe im IT stručnjaci

Pored mogućih problema u vezi nabavke pasoša i drugih dokumenata, iz agencije su istakli kako veliki problem imaju i u nedostatku kadrova, pogotovo IT stručnjaka. Problem je iz dna u dan sve veći i pa je došlo do toga da postoji veliki rizik za normalno funkcionisanje kompletnog informaciono-komunikacionog sistema.

„Agencija trenutno raspolaže sa značajno manje ovakvog kadra nego što je to bilo u prethodnom periodu, a obim poslova koji se obavljaju se ni malo nije smanjio. Čak i suprotno, određene aplikacije, za koje su u prethodnom periodu postojali ugovori o održavanju sa odabranim ponuđačima, sada se održavaju internim resursima“, požalili su se iz Agencije.