Ima li lijeka za mito i korupciju?

korupcija bih konvertibilne marke

Vlada KS-a utvrdila je Nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u KS-u te ga uputila u skupštinsku proceduru.

Obimni zakon sadrži obaveze nosilaca javnih funkcija u vršenju javnih funkcija i zabrane vršenja nespojivih funkcija, kao i pravila o prevenciji, utvrđivanju i odlučivanju o sukobu interesa.

POLITIČKA VOLJA

Ovaj zakon prvi put reguliše pitanja zaštite osoba koje prijavljuju korupciju, kao i jačanja integriteta institucija i njihovih zaposlenika, te druga pitanja od značaja za prevenciju i suzbijanje korupcije u glavnom gradu BiH.

Darja Softić- Kadenić, ministrica pravde i uprave KS-a, navela je poražavajuće podatke istraživanja o nivou korupcije u BiH posljednjih godina, što jasno ukazuje na neefikasnost postojećih propisa koji su doneseni na nivou BiH i entiteta u cilju sprečavanja korupcije, a koji nisu usklađeni sa međunarodnim standardima.

Cilj nam je barem na nivou KS-a uspostaviti prijeko neophodne standarde u borbi protiv korupcije, kaže Softić-Kadenić.

Istakla je da su usvajanje i provedba zakonodavstva o sukobu interesa i zaštiti zviždača obuhvaćeni u okviru jednog od 14 ključnih prioriteta koje BiH treba ispuniti u cilju pristupanja Evropskoj uniji.

– Mi nastojimo prevazići nedostatak političke volje na višim nivoima vlasti da se usvoje ovakvi propisi. Cilj nam je barem na nivou KS-a uspostaviti prijeko neophodne standarde u borbi protiv korupcije i to kroz regulisanje tri ključne oblasti. Prva se odnosi na sukob interesa, kao situacije u kojoj privatni interes nosioca javne funkcije utiče na proces donošenja odluka pri vršenju funkcije.

INTEGRITET

Druga oblast je zaštita prijavitelja korupcije, što do sada uopšte nije regulisano u FBiH, dok je treći dio zakona posvećen povećanju integriteta institucija javnog sektora kroz obaveznu izradu planova integriteta, propisivanje minimuma metodologije za izradu tih planova, te uspostavljanje kontrolnog mehanizma od Ureda za borbu protiv korupcije KS-a, navela je ministrica Softić-Kadenić.

Naglasila je da će se donošenjem ovoga zakona, zajedno sa ranije usvojenim Zakonom o prijavljivanju i kontroli imovine nosilaca javnih funkcija u KS-u, dobiti kompletan i efikasan okvir za odlučnu borbu protiv korupcije.

Prethodni članakUkrajina tvrdi da je preuzela kontrolu nad ključnim gradom Harkovom 
Sljedeći članakMlada Berina Kučković je nova hafiza Kur’ana Časnog i studentica je Medicinskog fakulteta!