INFOGRAFIKA: Položaj žena u BIH – Koliko smo kao društvo napredovali u posljednjih 20 godina

INFOGRAFIKA: Položaj žena u BIH – Koliko smo kao društvo napredovali u posljednjih 20 godina

Na Četvrtoj svjetskoj konferenciji o ženama u Pekingu, održanoj 1995. godine, svjetski lideri su iskazali svoje opredjeljenje za budućnost u kojoj su žene jednake s muškarcima.

U proteklih dvadeset godina u našoj zemlji je postignut određeni napredak kada su je u pitanju položaj žena, no još uvijek je pred nama mnogo izazova. 

U infografici koju potpisuje UNWOMEN BiH, mapirana su najznačajnija postignuća i izazovi. 

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini pozivaju vlasti i političke lidere da ulože dodatne napore u snažnijem angažmanu za ravnopravnost spolova. Njihovu poruku pročitajte u nastavku 

Prije dvadeset godina, kada se svijet okupio na jednoj od najvažnijih konferencija o ljudskim pravima žena, razorni sukobi u bivšoj Jugoslaviji usmjerili su pažnju na slučajeve silovanja i druge ratne zločine protiv civilnog stanovništva na ovom području.

Dvije decenije kasnije, žene u Bosni i Hercegovini se i dalje suočavaju s izazovima u brojnim oblastima, prvenstveno u oblasti suzbijanja i sprječavanja rodno uslovljenog nasilja, na tržištu rada i u političkom životu. U BiH, žene nisu zastupljene među ključnim donositeljima odluka i to se u budućnosti treba mijenjati.

Premda je pred nama još uvijek dug put u postizanju potpune ravnopravnosti, napredak u protekle dvije decenije dokazuje trajnu vrijednost Pekinške konferencije o ženama iz 1995. godine.

Danas kada obilježavamo godišnjicu ovog historijskog događaja, jasno je, unatoč značajnom napretku i mnogo napornog rada, da nejednakosti i dalje postoje u zemljama širom svijeta.

Danas, niti jedna zemlja nije postigla jednakost. I pored određenih pomaka u posljednjih 20 godina, dinamika je spora i neujednačena. Žene i djevojke u Bosni i Hercegovini ne mogu čekati još 20 godina na ostvarivanje svojih ljudska prava u cijelosti.

Ženama je potrebna promjena i čovječanstvu je potrebna promjena. Promjenu možemo ostvariti zajedno – žene i djevojke, muškarci i dječaci, mladi i stari, bogati i siromašni. Moramo proširiti mogućnosti u politici, poslovanju i drugim sferama. Moramo promijeniti način razmišljanja, pogotovo među muškarcima i uključiti ih kako bi i muškarci postali aktivni agenti promjene.

Načelo ravnopravnosti spolova mora biti integrirano u logiku razvoja svih oblasti društva, ne samo kako bi se osigurala jednakost između muškaraca i žena, već i da bi razvoj uopće bio moguć.

Ova 2015. je odlučujuća godina. Dvadeset godina nakon Pekinga, kada svijet odlučuje o novom planu djelovanja, moramo razviti novu viziju koja se oslanja na prethodna iskustva i utvrđuje nove aktivnosti u borbi protiv novih i preostalih izazova.

Danas, na Međunarodni dan žena, pozivamo svjetske vlade i vođe da se snažnije angažiraju na pitanjima ravnopravnosti spolova. U Bosni i Hercegovini, Ujedinjene nacije pozivaju vlasti i političke lidere da ulože još i dodatne napore u snažnijem angažmanu za ravnopravnost spolova.

Radiosarajevo.ba

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

BISSTOURS
rentacarZenica