Portal 072info

INFORMACIJA ZA STUDENTE: Želite preko ljeta raditi u Njemačkoj, pročitajte kako

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa Centralnom kancelarijom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke objavila je Javni poziv studentima za dostavljanje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2015. godini.

Odobrena kvota za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu je 150 studenata, od čega je studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 97 mjesta, studentima univerziteta u Republici Srpskoj 49 mjesta i studentima univerziteta u Brčko distriktu BiH 4 mjesta.

VIBER-REPORTER 072INFOBoris Pupić, stručni saradnik za odnose sa javnošću, informisanje i izdavaštvo Agencije za rad i zapošljavanje BiH kazao je da poslovi koji će studenti obavljati zavise od poslodavca, odnosno od radnih ponuda. 

“Ipak, na osnovu dosadašnjeg iskustva najveći broj poslova se odnosi na rad u ugostiteljstvu i uslogama, kao na primjer rad u Mcdonalds-u ili sličnim restoranima, u odmaralištima, hotelima… Pored ovoga bilo je i oglasa za rad u poljoprivredi, te je traženo da ako kandidati imaju znanje u upravljanju nekog vozila koje se koristi u poljoprivredi to i navedu. Međutim, bilo je jako malo ovih ponuda”, kazao je Pupić za BUKU. 

Objasnio je da se na ovaj poziv mogu prijaviti isključivo redovni studenti univerziteta u Bosni i Hercegovini koji nisu upisani u posljednju godinu studija. 

Ostali uslovi su da studenti trebaju dobro vladati njemačkim jezikom, studenti moraju biti spremni da rade u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca,studenti se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi i studenti bi trebali biti spremni na rad u što više branši.

Studentska prijava trebala bi da sadrži sljedeće: dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen 2015), obostrano štampana, čitko popunjena na njemačkom jeziku sa datumom i potpisom studenta; dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš); uvjerenje o upisu (Immatrikulationsbescheinigung)* popunjeno na njemačkom jeziku sa potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove.

Pored toga potrebno je uvjerenje o studentskom statusu (pravo učešća u programu imaju samo redovni studenti) izdato od strane visokoškolske ustanove; dokaz o poznavanju njemačkog jezika (ovjerena kopija svjedodžbe završnog razreda  srednje škole, uvjerenja visokoškolske ustanove o položenom ispitu iz njemačkog jezika  ili certifikata o poznavanju jezika od certificiranih ustanova u BiH), kao i ovjerenu kopiju vozačke dozvole (opcionalno).

Iz Agencije su napomenuli da studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan primjerak ovjerene kopije Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung), koju će u slučaju dobivanja radne ponude morati po dolasku u SR Njemačku predati poslodavcu.

ISKUSTVA STUDENATA

“Sva iskustva studenata do sada bila su jako pozitivna. Ono što svi naglašavaju jeste da se treba dosta raditi, ali su svi bili zadovoljni plaćom. Također, imali su vremena i da upoznaju grad u kojem rade. Koliko su naši studenti kao radnici cjenjeni dovoljno govori podatak da dosta njih, nakon što su jedne godine bili na ferijalnom radu, slijedeće godine dobijaju direktnu ponudu od poslodavca i da se tako nastavlja njihov angažman mimo ovog programa”, kaže Pupić.

Napominje da je osnovni cilj programa razmjena iskustava i da studenti usavršavaju njemački jezik. 

“Takođe, oni stiču radno iskustvo i radne navike. Imaju priliku da upoznaju gradove i ljude u kojima rade, a svakako tu je i plaća koja im pomaže u toku nastavka studija”, ističe Pupić.. 

Ostali detalji o Javnom pozivu su dostupni na http://www.arz.gov.ba, a poziv je otvoren do 10. februara.

Buka

Podijelite članak