Inspekcija pojedinim bh. apotekama zabranila prodaju testova na koronu jer nisu za kućnu upotrebu

Screenshot 1 81

Bh. apoteke nedavno su počele sa prometovanjem brzih antigenskih testova na koronavirus, međutim, zbog činjenice da nisu namijenjeni za kućnu upotrebu, inspektori su pokrenuli procedure zabrane njihove prodaje, saznaje Klix.ba.

Koncem marta ove godine u skoro svim apotekama u Bosni i Hercegovini građanima je otvorena mogućnost kupovine brzih antigenskih testova, koji u zavisnost od modela, nude dva načina testiranja – putem uzorka pljuvačke i uzimanja brisa nazofarinksa, odnosno dijela ždrijela koji se nalazi iza nosne šupljine.

Iz apoteka su tvrdili da je riječ o testovima za kućnu upotrebu, međutim, utvrđeno je da se oni ipak mogu koristiti samo u kliničkim uslovima zdravstvenih ustanova. Zbog toga su inspektori pokrenuli nadzore i već je u nekoliko dijelova BiH, konkretno Sarajevu i Tuzli zabranjeno njihovo dalje prometovanje.

Zastupnici nisu tražili dozvole nadležne agencije

Kako je za Klix.ba potvrđeno iz Sektora za medicinska sredstva Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, do sada se niti jedan zastupnik ovoj instituciji nije obratio za upis testova na koronavirus, koji bi se prometovali u apotekama, odnosno koji su namijenjeni samotestiranju.

“Niti jedna potvrda agencije, vezano za spomenute testove, nije izdata sa režimom izdavanja u apotekama. Svi do sada upisani testovi za dijagnostiku koronavirusa su isključivo namijenjeni za upotrebu u bolnicama, institutima, laboratorijama i tako dalje od profesionalne osobe”, kazala je za Klix.ba načelnica Sektora za medicinska sredstva pri Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH Tanja Savanović.

Shodno informacijama iz Državne agencije za lijekove i medicinska sredstva, Klix.ba je kontaktirao Federalnu upravu za inspekcijske poslove iz koje nam je potvrđeno da su donijeli četiri zabrane stavljanja spomenutih testova u promet u apotekama.

“U toku vršenja redovnih inspekcijskih nadzora i nadzora po predstavkama u apotekama na području Kantona Sarajevo, konstatovali prodaju medicinskih sredstava – antigen testova za brzu detekciju koronavirusa, a koji su nabavljeni od veleprometnika medicinskih sredstava. S obzirom da su ova medicinska sredstva namijenjena za bolničke apoteke i zdravstvene ustanove, federalni farmaceutski inspektori u inspekcijskim nadzorima u apotekama postupaju u okviru svojih ovlaštenja te preduzimaju mjere iz svoje nadležnosti. Shodno tome, federalni farmaceutski inspektori su u proteklom periodu donijeli četiri zabrane stavljanja ovih medicinskih sredstava u promet u apotekama”, kazali su nam iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Procedura zabrane prodaje ovakvih testova u apotekama trenutno se provodi i na području Tuzlanskog kantona.

“Ovi testovi su se pojavili u apotekama, vjerovatno jer je postojala pomisao da su poput testova na trudnoću i slično. Međutim, na njima je striktno naznačeno da su za profesionalnu, a ne kućnu upotrebu, tako da sam pokrenula proceduru zabrane njihovog prometa u apotekama”, pojasnila je za Klix.ba Zorana Morankić, glavna inspektorica za zdravstvo i hranu u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove u Tuzli.

Kontrole u RS-u, brčanski inspektori nisu upoznati sa problemom

Aktivnosti nadzora apoteka trenutno se provode i na prostoru Republike Srpske, a vezano za prometovanje brzih antigenskih testova za testiranje na koronavirus, što nam je potvrdila glavna entitetska inspektorica Milica Matijević. Prema njenim riječima, kontrole će biti završene iduće sedmice, a nakon kreiranja izvještaja bit će poznato tačno stanje na terenu te mjere koje su poduzete.

Za razliku od spomenuta dva entiteta, na prostoru Brčko distrikta inspektori još uvijek nisu poduzimali aktivnosti. Kako nam je zvanično potvrđeno iz Inspektorata Brčko distrikta, njihovi inspektori do danas nisu dobili akt Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, na osovu kojeg bi izvršili kontrolu apoteka vezano za prometovanje testova na koronavirus.

Kada je riječ o povlačenju testova sa tržišta, vrijedi kazati da se ista situacija dogodila i u Srbiji, s obzirom na to da su ta medicinska sredstva nedugo nakon plasmana u apoteke povučeni iz prodaje. S druge strane, ovakvi testovi u kućnim uslovima još uvijek se primjenjuju u Evorpskoj uniji, a među najvećim korisnicima su u Njemačkoj i Austriji.