Portal 072info

Inspekcija u Zenici obustavila širenje mreže TXTV-a

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Građevinska inspekcija Grada Zenica utvrdila je da kablovski operater TXTV ilegalno širi mrežu optičkih kablova u tom gradu. Inspekcija je naredila hitnu obustavu radova na izgradnji trase kablovskih instalacija operatera TXTV iz Tuzle, uz izricanje prekršajnih mjera.

Građevinska inspekcija Službe za inspekcijske poslove Grada Zenica obavijestila je operatera Telemach, na čiju inicijativu je obavljen inspekcijski nadzor, da je uvidom u glavni projekat urađen od firme Elta kabel iz Doboja i inspekcijom na terenu, a sve zbog provlačenja optičkih kablova kroz postojeću infrastrukturnu mrežu kanalizacije javne rasvjete Grada Zenica, utvrdila da je TXTV u nizu zeničkih ulica odstupio od odobrenja, zbog čega je naređena hitna obustava radova uz izricanje prekršajnih mjera.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Uskoro bi se službenici gradske uprave mogli naći i u optuženičkim klupama zbog davanja spornih dozvola TXTV-u. Podsjetimo, Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona, advokatica Vasvija Vidović kao pravni zastupnik Telemacha, podnijela je krivične prijave protiv četiri službenika gradske uprave Zenice – Semire Karić, pomoćnice gradonačelnika za prostorno uređenje Zenice, Mirsada Helega, direktora JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica, Bisere Isović, šefa odsjeka za upravno-pravne postupke u Službi za prostorno uređenje grada i Selvera Kelešture, bivšeg v.d. gradonačelnika Zenice.

Prijava je podnesena zbog postojanja osnova sumnje da su postali članovima grupa ili udruženja sa ciljem činjenja krivičnih djela propisanih zakonom u FBiH i to na način da su iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlaštenja privatnoj firmi TXTV d.o.o Tuzla, bez provedenog propisanog postupka javnog poziva za najam infrastrukture, u periodu uprave privremenog gradonačelnika, netransparentno, bez odobrenja Gradskog vijeća grada Zenice, dali na korištenje cijevi javne rasvjete i time štetili budžet grada Zenice za 50.000 KM, istovremeno dovodeći pravno lice Telemach d.o.o u neravnopravan položaj u pogledu uvjeta za rad.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Na ovaj način je izvršeno krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnog djela iz člana 340. stav 2. KZ FBiH u vezi sa krivičnim djelima Zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Također, izvršeno je krivično djelo Povreda ravnopravnosti u vršenju privredne djelatnosti iz člana 241. stav 1. KZ FBiH.

Kako se navodi u krivičnoj prijavi, 27. 05. 2016. godine, Općinsko vijeće Zenica je za v. d. gradonačelnika Zenice izabralo Selvera Kelešturu, koji je ovu funkciju vršio sve do lokalnih izbora 02. 10. 2016.godine. U skladu sa članom 15. stav 5. Zakona o principima lokalne samouprave, gradonačelnik je dužan da izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno jedinici lokalnem samouprave. Međutim, suprotno ovim zakonskim propisima, u periodu njegovog vršenja funkcije gradonačelnika Zenice, proveden je postupak dobijanja urbanističke i građevinske dozvole za pravno lice TXTV d.o.o Tuzla i to na netransparentan i nezakonit način.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Naime, 31. 05. 2016.godine, Semira Karić, pomoćnica gradonačelnika za prostorno uređenje Zenica je pravnom licu TXTV d.o.o. potpisala i izdala Urbanističku saglasnost za lokaciju trase CATV instalacija broj 06-23-2101116. Taj postupak je bio potpuno nezakonit iz dva razloga:

– pravnom licu Telemach d.o.o. Sarajevo, koje također posjeduje CATV instalacije u gradu Zenica, nije kao zainteresiranoj strani omogućen uvid u idejno rješenje na što je imao pravo shodno članu 72. stav 1. Zakona o prostornom uređenju i građenju Zeničko-dobojskog kantona, te nisu pribavljene saglasnosti javnih preduzeća (Elektrodistribucije i lokalnih komunalnih preduzeća), shodno članu 69. stav 5. Zakona o prostornom uređenju i građenju Zeničko-dobojskog kantona.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Nadalje, navodi se u krivičnoj prijavi, Semira Karić je u tački 2. dispozitiva Rješenja o urbanističkoj saglasnosti, sugerisala zaključivanje Ugovora o nadzoru za izvođenje radova sa Javni preduzećem za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica kao dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima, odnosno kao dokaz o pravu građenja. Da je Ugovor izmedu TXTV -a i Javnog preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica sugerisan od strane Semire Karić kroz Urbanističku saglasnost, dokazuje i datum potpisivanja tog Ugovora – 13.07.2016.godine, dakle skoro mjesec i pol nakon izdavanja Urbanističke saglasnosti. Ovo znači da je Semira Karić, osim njenog potpisivanja, učestvovala u cijelom postupku izdavanja nezakonitog Rješenja o odobrenju građenja, navodi se u prijavi advokatice Vasvije Vidović.

Shodno tome, Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica (na čelu sa direktorom Mirsadom Helegom) je postupilo na način koji je sugerisan od strane Semire Karić u Urbanističkoj dozvoli, te je dana 13. 07. 2016.godine sa društvom TXTV d.o.o. Tuzla zaključilo Ugovor o nadzoru za izvođenje radova polaganja CATV instalacija u cijevi rasvjetne infrastrukture u užem gradskom jezgru grada Zenica.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Predmet navedenog ugovora je bilo isključivo vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova temeljem budućih izdatih rješenja o odobrenju za građenje, bez navođenja konkretne lokacije izvođenja radova i bez da se u navedenom ugovoru uopće pominju cijevi infrastrukture javne rasvjete u gradu Zenica, saglasnost o njihovom korištenju i cijena korištenja, što su bitni elementi svakog ugovora o najmu.

To ukazuje da društvo TXTV d.o.o. Tuzla nije u postupku izdavanja Rješenja o odobrenju građenja imalo valjan dokaz o rješenim imovinsko-pravnim odnosima, tačnije, o stečenom pravu građenja, čime je direktno prekršen materijalni zakon. U prilog navedenom govori i činjenica da Općinsko Vijeće grada Zenica do potpisivanja Rješenja odobrenja o građenju (pa čak i do današnjeg dana) nije imala izglasanu odluku o davanju u najam ove infrastrukture, niti cjenovnik za iznajmljivanje, zbog čega cijena nije bila, niti je mogla biti određena.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Iz tih razloga su ostali operateri odbijani u svojim zahtjevima, na primjer, pravno lice Alvatel kojem je 2014. godine, na upit koji se ticao također najma istih tih cijevi, odgovoreno da se ta infrastruktura ne može dati u najam jer tehnički za to nije pogodna. Ovo sve govori o diskriminatorskom djelovanju prijavljenih u korist TXTV d.o.o. Tuzla, stoji i krivičnoj prijavi.

N1

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME

Zapratite nas na FB! (PROMO)