Portal 072info

INSPEKCIJA UTVRDILA: Zavodi za javno zdravstvo FBiH i KS nezakonito nabavljali i distribuirali vakcine!

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Problemi koji su nastali nakon što su učenici iz Sarajeva dobili nuspojave nakon vakcinisanja antitetanusom otkrili su niz šokantnih činjenica, a koje je otkrio inspektorat Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, piše novinska agencija Patria.

Naime, inspekcijom kojom je rukovodila Indira Šarkić, glavna inspektorica pri Agenciji, otkriveno je da Zavod za javno zdravstvo FBiH, Zavod za javno zdravstvo KS i Higijensko-epidemiološka služba JU Dom zdravlja KS potpuno nezakonito obavljaju proces nabavke i distribucije lijeka!

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

S tim u vezi, kako je potvrđeno Patriji, Inspektorat je u cilju zaštite zdravlja stanovništva donio tri rješenja kojim se Zavodu za javno zdravstvo FBiH, Zavodu za javno zdravstvo KS i Higijensko-epidemiološkoj službi JU Dom zdravlja KS zabranjuje nabavka, skladištenje, transport i izdavanje lijekova, tj. djelatnost prometa lijekovima na veliko, jer istu obavlja bez odobrenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Zakonski put lijeka je jednostavan od proizvođača lijeka do veleprometnika i od veleprometnika do apoteka odnosno bolničkih apoteka, a u skladu s članom 90. Zakona koji kaže: „Ambulante, bolnice i odjeli opskrbljuju se lijekovima iz apoteka, odnosno bolničkih apoteka“ – kaže Šarkić u svom odgovoru Patriji.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Suprotno tome, inspekcija je utvrdila prilikom obavljanja farmaceutsko-inspekcijskog nadzora u Zavodu za javno zdravstvo FBiH utvrđeno je da se postupak nabavke predmetnog rizičnog biološkog lijeka pokreće narudžbenicom od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Predmetni lijekovi se, u skladu sa ugovorom, isporučuju na adresu skladišta, koje se nalazi u prostorijama veleprometnika lijekova „Phoenix“ d.o.o. Sarajevo.

Prijem bioloških lijekova, odnosno vakcina isporučenih od strane „Melcoma“, umjesto odgovorne osobe za prijem i promet lijekova kako je definisano Zakonom, vrši Komisija za primopredaju vakcina koja je imenovana od strane Zavoda. Komisija zajedno sa zaposlenicima „Phoenix“-a popunjava Zapisnik o prijemu vakcina. Veleprometnik „Phoenix“ Sarajevo, prema ugovoru, u ime Zavoda skladišti i distribuira vakcine do Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo zaprima narudžbu za nabavku vakcina od Higijensko-epidemiološke službe. Kantonalni zavod prosljeđuje zahtjev za nabavku određene vakcine Zavodu za javno zdravstvo FBiH, koji potom izrađuje narudžbenicu i istu dostavlja veleprometniku lijekova „Phoenix“ d.o.o. Sarajevo.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

– „Phoenix“ vrši distribuciju vakcina, koje se skladište u prostorije Higijensko-epidemiološke službe, ili u prostorije Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, zavisno od vrste vakcine. Zavod, putem naloga za izdavanje, vrši prenos vakcina na Higijensko-epidemiološku službu. Distribucija vakcina od Higijensko-epidemiološke službe do domova zdravlja, u kojima se provodi imunizacija, vrši se na osnovu naloga za izdavanje vakcina izdatog od Higijensko-epidemiološke službe – pojašnjava Šarkić.

Ona je pojasnila da imajući u vidu prethodno navedeno, može se konstatovati da se radi o jednom izuzetno komplikovanom procesu nabavke i distribucije lijeka a koji je u suprotnosti sa odredbama Zakona. Od ključne važnosti je da se kvalitet i integritet lijeka očuva tokom cijelog lanca distribucije od proizvođača do pacijenta – napomenula je Šarkić. Glavna inspektorica je također kazala da do danas nije pokrenuta vanredna kontorla odnosno izuzimanje uzoraka vakcine, jer se nisu mogle utvrditi činjenice koje bi opravdale sumnju u kvalitet vakcine.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME