5251d3bdba9c455497e79ce95abf2106
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Sanitarna inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) na mjestu carinjenja Rajlovac u toku redovnog zdravstvenog pregleda pri uvozu, zabranila je uvoz dječijih igračaka “Lutka Modern”, “Lutka Fashion” i “Lutka Angel” porijeklom iz Kine.

Kako se navodi u saopćenju FUZIP-a, prema rezultatima laboratorijske analize uzoraka dječijih igračaka uzetih prilikom inspekcijskog pregleda, utvrđeno je da hemijska analiza na sadržaj ftalata ne odgovara odredbama Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda koji sadrže flatate i Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe zbog čega pošiljka ne može biti stavljena u promet i upotrebu.

Uvoz kontrolisane pošiljke od 1.884 komada, zabranjen je i naređeno je njeno uništenje, saopćeno je.