AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) je u redovnim inspekcijskim nadzorima na teritoriji Federacije u toku januara i februara 2020. godine izvršila 21.920 inspekcijskih nadzora, od toga 20.828 u prekograničnom i 1.092 u unutrašnjem prometu.

U tom periodu uzeto je 836 uzoraka, izdato 268 fitocertifikata, te izdato ukupno 21.116 rješenja, od kojih 20.828 u prekograničnom i 288 u unutrašnjem prometu.

Utvrđeno je 195 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje prekršajnih naloga u ukupnom iznosu 255.440 KM. – Utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 887.776,75 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak, pripadajuće takse, te izrečene dvije zabrane uvoza roba u prekograničnom prometu, saopćeno je iz FUZIP-a.

U nadzorima je učestvovalo svih deset inspektorata FUZIP-a u unutrašnjem prometu, u oblastima zdravstva, poljoprivrede, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, termo i elektroenergetike, rada, trgovine, turizma i ugostiteljstva, te Sektor granične inspekcije u prekograničnom prometu u oblastima sanitarne, fitosanitarne i tržišne inspekcije. Ukupni finansijski efekti rada federalnih inspektora u prva dva mjeseca 2020. godine iznose 1.143.216 KM. 

Prema dostupnim podacima iz kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, inspektori federalne i kantonalnih uprava su u spomenutom periodu zatekli 186 osoba na radu nacrno.

Avaz