Institucije BiH traže savjetnika za PR, dobrodošle i prijave osoba sa završenim studijem stočarstva

Institucije BiH traže savjetnika za PR, dobrodošle i prijave osoba sa završenim studijem stočarstva

Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine uskoro će dobiti savjetnika za odnose s javnošću koji bi mogao imati, vjerovali ili ne, završen fakultet biotehničkog smjera. Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine na zahtjev Službe za zajedničke poslove institucija BiH raspisala je interni oglas za prijem stručnog savjetnika za odnose s javnošću u kabinetu direktora Dragana Šojića.

Na ovaj interni oglas mogu se prijaviti samo osobe zaposlene kao državni službenici u Službi za zajedničke poslove institucija BiH. Posebno zanimljiv dio ovog oglasa odnosi se na uslove koje moraju zadovoljiti kandidati za ovu poziciju.

Od kandidata se traži eksplicitno da imaju VSS (VII stepen) ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja, precizno fakultet društvenog smjera ili fakultet biotehničkog smjera.

To znači da postoji velika vjerovatnoća da u ovoj državnoj instituciji posao službenika za odnose s javnošću dobije osoba sa završenim odsjecima stočarstva, voćarstva, ratarstva, nutricionizma ili animalne proizvodnje.

Posao savjetnika za odnose s javnošću bit će da, između ostalog, savjetuje direktora u pitanjima koja se tiču informisanja javnosti o radu institucije, sačinjava i dostavlja direktoru strategiju i utvrđuje prioritete po pitanju odnosa s javnošću, pravi planove i izvještava o izvršenju planova u oblasti odnosa s javnošću te vrši poslove službenika za informisanje i odgovoran je za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Savjetnik će bit zadužen i da kontroliše sadržaj dokumentacije koja je upućena prema javnosti preko svih medija, priprema izvještaje o svim važnijim aktivnostima Službe i pravi saopćenja za javnost i sredstva javnog informisanja, vodi brigu o hitnom dostavljanju traženih informacija, izrađuje i provodi komunikacijsku strategiju službe, priprema, održava i učestvuje u kreiranju web stranice službe, po nalogu direktora istupa u ime službe u javnosti i medijima, sarađuje s drugim službenicima na istim poslovima i drugim institucijama Bosne i Hercegovine i u konačnici vrši i druge poslove po nalogu direktora i zamjenika direktora.

Klix.ba

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE