INZ provodi nadzor domova zdravlja u ZDK za suočavanje sa koronavirusom

Podijelite vijest

U dosadašnjem toku borbe sa Covid epidemijom domovizdravlja u Zeničko-dobojskom kantonu (ZDK), zajedno saInstitutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) su“iznijeli” najveći teret i svojim radom spriječili “pritisak” nabolnice. 

Posebno je značajan bio rad higijensko-epidemiološkihslužbi i službi hitne medicinske pomoći koje su bile prve “naudaru”.

Kako bi se, u očekivanju povećanog broja novih oboljelih, ovaj uspješan sistem dalje unaprijedio, INZ je pokrenuo ovesedmice pojačani stručni nadzor domova zdravlja ihigijensko-epidemioloških službi domova zdravlja u svihdvanaest općina Zeničko-dobojskog kantona. 

Kako je potvrdio dr. Senad Huseinagić, direktor INZ-a, ciljje jačanje epidemiološkog nadzora, ali i utvrđivanje stanja ipotreba lokalnih ustanova u borbi protiv koronavirusa(Covid-19).

U narednih nekoliko dana timovi INZ-a će kroz direktneposjete, anketiranje i razgovore, na licu mjesta utvrditi imajuli i kakvi su planovi djelovanja za oboljenja izazvanaCovidom-19, kako funkcioniraju Operativni timovi zapraćenje,  nadzor i reagovanje u pandemiji, da li su u funkciji trijažni punktovi, protokoli rada i procedure osiguravanja prostora.

-Cilj je sagledati stanje, do sada urađeno, ali i nedostatke ipotrebe svake ustanove koja je prva “linija odbrane” u borbiprotiv koronavirusa. To je posebno bitno obzirom da se u narednim sedmicama očekuje “vrhunac” pandemije, ali ipritiska na zdravstveni sistem u ovom, ali i drugimkantonima. To nas ne smije i ne može dočekati nespremne. Podaci iz svih ustanova će biti analizirani, te biti dostupni pozavršetku obilazaka svih općina i ustanova, ističeHuseinagić.

Zato, kroz svojevrsni anketni upitnik cilj INZ-a je utvrditi ifunkcioniraju li dezinfekcione barijere pri izlasku iztrijažnog punkta, koja je dinamika čišćenja, pranja idezinfekcije trijažnog punkta, prostora u kojem se pregledajupacijenti sumnjivi na oboljenje, koja se zaštitna opremakoristi, šta se čini na zaštiti zdravstvenog kadra, ali i da li postoje planovi preraspodjela kadra i resursa ako i kad dođedo preopterećenja zdravstvenog sistema.

-Namjera nam je i da dobre prakse i iskustva iz nekihdomova zdravlja primijenimo i u ostalim, a sve sa ciljem da nam borba protiv ove epidemije bude što uspješnija, te da svim građanim na području Kantona obezbjedimo jednakudostupnost, rekao je Huseinagić.

Takođe će se analizirati i sistem “Covid” telefona sa ciljempoboljšanja komunikacije za građanima i omogućavanjapravovremenog savjetovanja i usmjeravanja građana o postupanju u vezi sa rješavanjem bilo kakvih zdravstvenihpotreba građana. 


Podijelite vijest