Islamska zajednica donijela nove mjere protiv ekstremizma

Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini donijelo je odluku o novom setu mjera koje će biti poduzete kako bi se suprotstavilo nasilnom ekstremizmu i iskrivljenom tumačenju islama, a istodobno je donijelo vjerski pravorijek kojim je muslimanima zabranilo klađenje koje je u BiH poprimilo ogromne razmjere.

Informativna agencija IZ U BiH (MINA) u srijedu je objavila saopćenje nakon sjednice vrhovnog tijela.

Vijeće muftija je podržalo opredjeljenje za suprotstavljanje nasilnom ekstremizmu i zlopotrebi islama. Kako se navodi, muftije su jednoglasno prihvatile posebnu analizu o opasnostima od takvih pojava u BiH, koja je “jasno pokazala zloupotrebu tradicionalnih islamskih koncepata”.

Ta će analiza biti printana kao posebna brošura i distribuirana svim imamima, te predstavljena javnosti.

“Ovo je samo jedna od mjera koje IZ u BiH poduzima kako bi se suprostavila nasilnom ekstremizmu i zloupotrebi islama”, prenosi MINA.

Rijaset Islamske zajednice u BiH ranije se jasno ogradilo od svih interpretacija islama u kojima se poziv na nasilje i radikalizam, a prošle je godine pokrenuta i inicijativa za stavljanje pod nadzor nezakonitih struktura, koje čini nekoliko desetaka tzv. “paradžemata”, u kojima su samozvani islamski propovjednici i učenjaci okupljali vjernike tumačeći im islam na ovaj način.

Prema ranijim procjenama, u BiH je 2016. godine bilo više od šezdeset takvih paradžemata koji su djelovali izvan zakonitih struktura Islamske zajednice u BiH. Nakon poziva da legaliziraju svoj rad i prilagode ga obvezujućim standardima koje propisuje rijaset IZ u BiH, iz 22 paralelna džemata su integraciju odbili i do danas nije poznato što se s dogodilo s takvim zajednicama.

Izvor: IZ BiH

Vijeće muftija sada je prihvatilo poseban plan aktivnosti i uputa tijelima IZ u BiH u vezi integriranja tih skupina i pojedinaca koji djeluju izvan institucija IZ. To ima za cilj “konstantno praćenje i prevenciju pojavljivanja skupina koje razjedinjuju muslimane i koje promiču tradicionalnom islamskom učenju strana tumačenja islama”.

Osim radikalizma koji potiče na nasilje, muslimani u BiH suočeni su i s izazovom klađenja, koje je postalo masovna pojava u BiH koja je suočena s velikim siromaštvom.

U BiH je registrovano 28 kompanija definisanih kao privredna društva, a zapravo su kladionice, a one u cijeloj državi imaju više od tri hiljade uplatnih mjesta.

U usporedbi s brojem stanovnika te brojke se procjenjuju najvećim u cijeloj Europi. Kladionice pritom ostvaruju ogromne prihode pa tako samo one na teritoriju Federacije BiH godišnje zarade više od 300 miliona eura.

Vijeće muftija IZ u BiH utvrdilo je šerijatski stav o kladionicama i igrama na sreću i jednoglasno usvojili zaključke po kojima se “klađenje s pozicija islamskog prava ima smatrati zabranjenim, a muslimani učiniti sve kako bi ovu pošast u svom društvu iskorijenili”.

N1